Giresun Üniversitesi 11 Akademik Personel Alımı Yapıyor!

0
900

Giresun  Üniversitesi akademik kadro alım ilanı yayımladı.

Giresun Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 11 öğretim elemanı alınacağı ile alakalı ilanı 24 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Giresun Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanında 9 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.”
İlanda Giresun Üniversitesi öğretim elemanı olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • İslami İlimler Fakültesi: Temel İslam Bilimleri Bölümü
 • Spor Bilimleri Fakültesi: Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü,Bakım Hizmetleri Bölümü
 • Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu: Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü,Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Tasarım Bölümü,Elektronik ve Otomasyon Bölümü
 • Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu: Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
 • Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı: Müzik Bölümü

GENEL ŞARTLAR

 1. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
 4. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
Başvuru Şekli ve İstenilen Belgeler:
 1. Başvuru Formu [Başvuru Formuna Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde Dokümanlar/Akademik Dokümanlar/ÖğretimGörevlisi AraştırmaGörevlisiİlanıBaşvuruFormu (http://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik-dokumanlar/2553) kısmından ulaşılabilir.]
 2.  Özgeçmiş.
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 4. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
 5. Lisans transkripti fotokopisi.( Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.)
 6. İki adet fotoğraf
 7. ALES Belgesi. ( Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık Merkezi Sınav (ALES) belgesi geçerlidir)
 8. Yüksek lisans diploması fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi
 9. İlana göre tecrübe/deneyim şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir.
 10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
 11. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar.
 12. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı)
NOT: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuru evrakları iade edilmeyecek olup, belgelerin asıllarının verilmemesi gerekmektedir. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.

Sınav Takvimi

 • İlk Başvuru Tarihi : 24.07.2020
 • Son Başvuru Tarihi : 11.08.2020
 • Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 19.08.2020
 • Giriş Sınavı Tarihi : 26.08.2020
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 31.08.2020

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

5 × 1 =