Gebze Teknik Üniversitesi 34 Akademisyen Alımı Yapacak!

0
858

Gebze Teknik Üniversitesi akademisyen alım ilanı yayımladı.

Gebze Teknik Üniversitesi, çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 21 öğretim üyesi  ve 13 öğretim elemanı alınacağı ile alakalı ilanı 22 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Gebze Teknik Üniversitesi akademisyen alım ilanında 8 Araştırma Görevlisi ve 5 Öğretim Görevlisi ve 8 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Doçent ve 1 Profesör ile öncelikli alan öğretim üyesi kadroları için 8 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Doçent ve 1 Profesör alımı yapılacağını duyurdu.
” Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında, Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere araştırma görevlisi/öğretim görevlisi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıya çıkarılmıştır. “
İlanda Gebze Teknik Üniversitesi öğretim elemanı olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Mühendislik Fakültesi: Biyomühendislik Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü,
 • Temel Bilimler Fakültesi: Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Matematik Bölümü
 • Rektörlük: Yabancı Diller Bölümü
 • Savunma Teknolojileri Enstitüsü
 • Nanoteknoloji Enstitüsü
 • Biyoteknoloji Enstitüsü
Üniversitemiz Senatosunun 07/08/2019 tarih ve 2019/08-02 sayılı Kararı uyarınca, Bölümlerimiz için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir.

İstenilen Belgeler:

Araştırma Görevlisi Kadrosu için
 • Not: Adaylar, Üniversitemizce Eş Zamanlı Olarak Yayınlanan İlanlardan Yalnızca 1 (bir) Kadroya Başvuruda Bulunabilirler. Birden Fazla Kadroya Başvuruda Bulunan Adayların Tüm Başvuruları Geçersiz Sayılacaktır.
  • Belgelerin Herhangi Bir Resmi Kurumca Aslı Gibidir Yapılarak Onaylanması Yeterlidir.
  • e Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’dan Alınan Kare Kodlu Mezuniyet Belgesi, Öğrenci Belgesi ve Adli Sicil Kaydı Belgelerinin Doğruluğu Teyit Edilmek Şartıyla Geçerli Olabilecektir.
  • Dilekçe (Başvuruda bulunulan Birim, Anabilim Dalı, İlan Numarası, İletişim Adresi, Telefon Numarası, e-mail Adresine İlişkin Beyanın Dilekçede Belirtilmesi Şarttır.)
  • Öz geçmiş
  • Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı) (Yurtdışında Alınan Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesi) (Onaylı)
  • Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
  • Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı veya Hizmet Belgesi (Muaf Adaylar İçin)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Lisans Not Transkripti (Onaylı)
  • Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Onaylı)
  • Yüksek Lisans veya Doktora Not Transkripti (Onaylı)
  • Yabancı Dil Sınav Belgesi Fotokopisi
  • Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi
  • Adli Sicil Kaydı Belgesi
Öğretim Görevlisi Kadrosu için
 • Not: Adaylar, Üniversitemizce Eş Zamanlı Olarak Yayınlanan İlanlardan Yalnızca 1 (bir) Kadroya Başvuruda Bulunabilirler. Birden Fazla Kadroya Başvuruda Bulunan Adayların Tüm Başvuruları Geçersiz Sayılacaktır.
  • Belgelerin Herhangi Bir Resmi Kurumca Aslı Gibidir Yapılarak Onaylanması Yeterlidir.
  • e Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’dan Alınan Kare Kodlu Mezuniyet Belgesi, Öğrenci Belgesi ve Adli Sicil Kaydı Belgelerinin Doğruluğu Teyit Edilmek Şartıyla Geçerli Olabilecektir.
  • Dilekçe (Başvuruda bulunulan Birim, Anabilim Dalı, İlan Numarası, İletişim Adresi, Telefon Numarası, e-mail Adresine İlişkin Beyanın Dilekçede Belirtilmesi Şarttır.)
  • Öz geçmiş
  • Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı) (Yurtdışında Alınan Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesi) (Onaylı)
  • Lisans Not Transkripti (Onaylı)
  • Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı veya Hizmet Belgesi (Muaf Adaylar İçin)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Yabancı Dil Sınav Belgesi Fotokopisi
  • Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
  • Doktora Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
  • Tecrübe Belgesi (Onaylı)
  • Pedagojik Formasyon Belgesi (Onaylı)
  • Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi
  • Adli Sicil Kaydı Belgesi

Sınav Takvimi

 • Duyuru Başlama Tarihi : Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih Başvuru Tipi Şahsen\Posta
 • Son Başvuru Tarihi : 02.12.2020 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.gtu.edu.tr
 • Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 09.12.2020
 • Sınav Giriş Tarihi : 16.12.2020
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 23.12.20

Öğretim Üyesi Alım İlanı

“Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgili Kanunun 23, 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir.”
İlanda Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Mühendislik Fakültesi: Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği,
 • Temel Bilimler Fakültesi: Kimya,
 • Mimarlık Fakültesi: Mimarlık,
 • İşletme Fakültesi: İşletme Bölümü
 • Nanoteknoloji Enstitüsü: Nanobilim ve Nanomühendislik ABD
 • Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü: Yer ve Deniz Bilimleri ABD
(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. Başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi resmî tatile denk geldiği takdirde bir sonraki günün mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU EVRAKLARI

 • Başvuru dilekçesi (EK-1: FR-0240 Başvuru Dilekçesi)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 (bir) adet fotoğraf,
 • YÖK formatında özgeçmiş ve eserler listesi (onaylı kopyası***),
 • Lisans ve Lisansüstü diplomaları (onaylı kopyası/yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK denklik belgeleri) (e-Devlet kabul edilmektedir),
 • Doçent kadrolarına başvurular için doçentlik belgesi (onaylı kopyası),
 • Yabancı dil belgesi (onaylı kopyası),
 • AYDEK başvuru sonucu ** (onaylı kopyası),
 • USB/CD/DVD (Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve eserlere yapılan atıflar-eser listesine göre numaralandırılmış)
 • Profesör ve Doçent adaylarının; USB/CD/DVD ortamında hazırlanan eserlerinin tam metni ile başvuru evraklarından oluşan basılı dosyayı, her iki kadro için 1’er (birer) takım olmak üzere (dijital cihaz+başvuru evrakları=1 takım dosya) Üniversitemiz “ Personel Dairesi Başkanlığı”na elden teslim etmeleri ya da kargo/posta ile ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca, dijital (USB/CD/DVD) ortamda hazırlanan eserler ile başvuru evraklarının aday tarafından, link halinde [email protected] adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.
 • (**) Başvurunun kabul edilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca ilgili kadro asgari koşullarının sağlandığına dair görüşü gerekmektedir. Adayların, anılan esaslar kapsamında başvuru öncesi veya başvuru sırasında dilekçe, başvuru formu ve 1 (bir) takım başvuru evrakları ile birlikte Rektör Yardımcılığı’na başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • EK-2: AYDEK Başvuru Dilekçesi (FR-0132)
 • EK-3: AYDEK Başvuru Formu (FR-0325)
 • (***) Başvuru evrakları başlığı altında “onaylı kopyası” istenilen belgelerin herhangi bir Resmî Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)’dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli olabilecektir.

Öncelikli Alan Öğretim Üyesi Alım İlanı

“Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: YÖK-Gelecek Projesi’nin ikinci aşaması olan “Öncelikli Alanlarda Öğretim Üyesi İstihdamı”na (Dr. Öğr. Üyesi, Doçent, Profesör) yönelik, üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan ve “Kritik Teknoloji Alanları” olarak belirlenen kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgili Kanunun 23, 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir.”
(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. Başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi resmî tatile denk geldiği takdirde bir sonraki günün mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.
İlanda Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Mühendislik Fakültesi: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Temel Bilimler Fakültesi: Fizik, Matematik, Kimya
 • Bilişim Teknolojileri Enstitüsü: Bilişim Teknolojileri ABD
 • Enerji Teknolojileri Enstitüsü: Enerji Teknolojileri ABD

BAŞVURU EVRAKLARI

 • Başvuru dilekçesi (EK-1: FR-0240 Başvuru Dilekçesi)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 (bir) adet fotoğraf,
 • YÖK formatında özgeçmiş ve eserler listesi (onaylı kopyası***),
 • Lisans ve Lisansüstü diplomaları (onaylı kopyası/yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK denklik belgeleri) (e-Devlet kabul edilmektedir),
 • Doçent kadrolarına başvurular için doçentlik belgesi (onaylı kopyası),
 • Yabancı dil belgesi (onaylı kopyası),
 • AYDEK başvuru sonucu ** (onaylı kopyası),
 • USB/CD/DVD (Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve eserlere yapılan atıflar-eser listesine göre numaralandırılmış) Profesör ve Doçent adaylarının; USB/CD/DVD ortamında hazırlanan eserlerinin tam metni ile başvuru evraklarından oluşan basılı dosyayı, her iki kadro için 1’er (birer) takım olmak üzere (dijital cihaz+başvuru evrakları=1 takım dosya) Üniversitemiz “Personel Dairesi Başkanlığı”na elden teslim etmeleri ya da kargo/posta ile ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca, dijital (USB/CD/DVD) ortamda hazırlanan eserler ile başvuru evraklarının aday tarafından, link halinde [email protected] adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.
 • (**) Başvurunun kabul edilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca ilgili kadro asgari koşullarının sağlandığına dair görüşü gerekmektedir. Adayların, anılan esaslar kapsamında başvuru öncesi veya başvuru sırasında dilekçe, başvuru formu ve 1 (bir) takım başvuru evrakları ile birlikte Rektör Yardımcılığı’na başvuru yapmaları gerekmektedir. EK-2: AYDEK Başvuru Dilekçesi (FR-0132) EK-3: AYDEK Başvuru Formu (FR-0325)
 • (***) Başvuru evrakları başlığı altında “onaylı kopyası” istenilen belgelerin herhangi bir Resmî Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)’dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli olabilecektir.

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

10 + 14 =