Gaziantep Üniversitesi Sürekli İşçi Alım İlanı

0
889

Gaziantep Üniversitesi sürekli işçi alım ilanı yayımlandı.

Gaziantep Üniversitesi 28 Mayıs 2020 tarihinde resmi gazetede yayımladığı ilanda üniversitenin Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği’ne Temizlik Görevlisi ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarında 84 Sürekli İşçi alımı yapılacağını duyurdu.

” Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş
Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan
tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır. “

Genel Şartlar

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
  Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
  hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip
  olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
  işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
  iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
  verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı
  yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu
  imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,
  bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
  olmak, şartları aranır.
 • İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.

Başvuru Şartları

Şartları taşıyan adayların,
28.05.2020-01.06.2020 tarihleri arasında başvurularını Gaziantep İş Kurumu İl
Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları
gerekmektedir.

Resmi Gazete İlanı

İlanla alakalı diğer detaylara ulaşmak için tıklayınız

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1 × five =