Forum

Bildirimler
Tümünü temizle

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Geçerlilik Tarihleri Nedir?

1 Yazılar
1 Üyeler
0 Likes
371 Görüntüleme
(@yesim)
Üye Admin
Katılım : 4 sene önce
Gönderiler: 387
Konu başlatıcı  

ALES Nedir?

Akademik Personel ve Lisans Üstü Giriş Sınavı (ALES), yüksek öğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişlerde, yurtdışına lisansüstü eğitim görmek için gönderilen adayların seçimi için düzenlenen bir sınavdır.

Yılda 2 kez yapılan sınavda puan aralığı 50 ve 100 arasıdır. Sınav süresi 2,5 saat, geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

 

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)'e Kimler Girebilir?

Yüksek Lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında sınava girecek adaylar, lisans programından mezun olanlar veya mezun olacak adaylar, lisanstan mezun olmuş ve denklik belgesi alarak yurtdışında lisans eğitimi almış adaylar sınava girebilirler.

 

ALES Sonuçları Nasıl Değerlendirilir?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı ALES sınavının cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunarak bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı şekilde toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılıp adayların ham puanları elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı şekilde hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerindeki 3 ağırlıklı puan hesaplanmaktadır.

 

ALES Puanı Nasıl Hesaplanmaktadır?

Aldığınız puan ile ALES’teki alan kat sayı çarpımının verdiği sonuçların toplamı sınav puanınızı belirlemektedir. Aşağıda puan hesaplama oranları belirtilmiştir.

ALES Sözel Puan Hesaplama

50 + Sözel Netiniz x 0,90 + Sayısal Netiniz x 0,30 çarpım değeri ALES Sözel puanı vermektedir.

ALES Eşit Ağırlık Puan Hesaplama

50 + Sözel Netiniz x 0,60 + Sayısal Netiniz x 0,60 çarpım değeri ALES Eşit Ağırlık puanı vermektedir.

ALES Sayısal Puan Hesaplama

50 + Sayısal Netiniz x 0,90 + Sözel Netiniz x 0,30 çarpım değeri ALES Sayısal puanı vermektedir.

 

ALES Puanı (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Kaç Yıl Geçerlidir?

ALES'in geçerlilik tarihi puanın alındığı yıl itibari ile başlayıp toplamda 5 yıl geçerli olmaktadır.

 

 

 


   
Alıntı
Konu Etiketleri
Paylaş: