Erzurum Teknik Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
1257

Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapılacağını duyurdu.

Erzurum Teknik Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 5 öğretim üyesi alımı ile alakalı ilanı 17 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi, öğretim üyesi alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 1 Profesör, 1 Doçent ve 3 Doktor Öğretim Üyesi (öncelikli ve özellikli alan) alımı yapılacağını duyurdu.
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. “
İlanda yer alan Erzurum Teknik Üniversitesi alım yapılacak Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Fen Fakültesi: Matematik Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Edebiyat Fakültesi: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Genel Şartlar:

 1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
 2. Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.
 3. Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuramazlar.
 4. Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuramazlar.
 5. Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz sayılır.
 6. Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 7. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 8. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
 9. Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir) belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
 10. Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak değerlendirilecektir

Başvuru Şartları ve İstenilen Belgeler:

Profesör kadroları daimi statüdedir. Profesör kadrosuna müracaat eden adayların
 • https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu doldurmaları ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine öz geçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, bilimsel çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 5 (beş) adet elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
Doçent kadroları daimi statüdedir. Doçent kadrosuna müracaat eden adayların
 • https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu doldurmaları ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadroları için müracaat edecek adayların,
 • Başvuru formuna https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir. Başvurmak istedikleri birim ve ana bilim dalını belirten dilekçelerine; öz geçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen ilgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.

Diğer Bilgilendirmeler

 • Bu ilandaki Doktor Öğretim Üyesi kadroları özellikli ve öncelikli alan olup bu kadrolara atamalar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “YÖK GELECEK PROJESİ” nin ikinci aşaması olan öncelikli ve özellikli alan öğretim üyesi istihdamı kapsamında belirlenen “Ülke Kalkınmasında Öncelik Arzeden Alanlar” dâhilinde tahsis edilen ilave atama iznine istinaden yapılacaktır.
 • Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacaktır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

four × four =