Erzurum Teknik Üniversitesi 4 Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı

0
1233

Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapılacağını duyurdu.

Erzurum Teknik Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 4 öğretim üyesi alımı ile alakalı ilanı 24 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi, öğretim üyesi alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 4 Doktor Öğretim Üyesi alımı yapılacağını duyurdu.
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. “
İlanda yer alan Erzurum Teknik Üniversitesi alım yapılacak Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Edebiyat Fakültesi: Psikoloji Bölümü
 • Spor Bilimleri Fakültesi: Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Genel Şartlar:

 1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
 2. Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.
 3. Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuramazlar.
 4. Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz sayılır.
 5. Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 6. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 7. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
 8. Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir) belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
 9. Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak değerlendirilecektir.

Başvuru Şartları ve İstenilen Belgeler:

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;
 • Başvuru formuna https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir. Başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen ilgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.
 • Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacaktır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

3 + nineteen =