Erzurum-Şenkaya Belediyesi Veteriner Hekim Alımı Yapıyor!

0
237

Erzurum ili Şenkaya Belediyesi memur alımı ilanını Resmi Gazete’de yayımladı.

27 Haziran 2020 tarihli ilana göre lisans düzeyinde eğitim verilen Veterinerlik Fakültelerinden mezun Veteriner Hekim alımı yapılacaktır.

Şenkaya Belediyesi memur alımı ilanında 2 Veteriner Hekim alımı yapılacağını duyurdu.
Şenkaya Belediye Başkanlığından: İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Şenkaya Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.  “
 • Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

Genel Şartlar

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı devlet memurları kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
 • a) Türk vatandaşı olmak,
 • b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • c) Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Özel Şartlar

 • a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
 • b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • c) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Başvuru için İstenilen Belgeler
Başvuru sırasında;
 • Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.senkaya.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
 • Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir:
 • a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;
Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 20/07/2020’den 24/07/2020 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir
Adaylar başvuru belgelerini:
 1. Başvurular, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılır.
 2. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
İlan detaylarını inceleyebilirsiniz
Diğer memur alım ilanlarına buradan ulaşabilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

12 + one =