Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

0
176

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi alım ilanında çeşitli fakülte ve bölümlere öğretim elemanı alımı yapacağını duyurmuştur.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi çeşitli fakülteler için 15 Öğretim Görevlisi, 8 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 23 akademik personel alınacağını duyurmuştur.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI GENEL ŞARTLAR VE BİLGİLER 1. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir 4. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 5. Araştırma Görevlileri 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilecektir. 6. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında alınan karar gereğince; 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran, ancak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler ile, Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlilerinin, 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir. 2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda yüksek lisans belgesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda yüksek lisans belgesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi(Adayın başvuracağı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirtmesi zorunludur), 2. Özgeçmiş, 3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 4. İlan edilen kadro niteliğine göre Lisans, Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgesinin veya öğrenci belgesinin fotokopisi veya E-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 5. İlan edilen kadro niteliğine göre Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora transkript fotokopileri, 6. ALES Belgesi, 7. Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili) (Araştırma Görevlisi Kadroları İçin), 8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 9. Fotoğraf (2 adet) 10. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Açıklamalar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.) AÇIKLAMALAR 1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır. 2. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez. 3. Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir. Üniversitelerde ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ders saati ücreti karşılığı görev yapmış olanlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernek ve vakıflardan alınan tarihli, onaylı ve mühürlü belgelerde SGK dökümü istenmez. 4. Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur. 5. Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın; mezuniyet belgesinde veya öğrenci belgesinde veya transkriptte veya enstitü müdürlüğünden alınan onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir. 6. İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir. 7. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 8. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 9. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYETLER

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2. Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı değerlendirme süreci:

Duyuru Başlama Tarihi : 26.12.2019 Son Başvuru Tarihi : 09.01.2020 Ön Değerlendirme Tarihi : 16.01.2020 Sınav Giriş Tarihi : 20.01.2020 Sonuç Açıklama Tarihi: 24.01.2020 Başvuru Tipi : Şahsen/Posta Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.ebyu.edu.tr İlan detaylarına ulaşmak için tıklayınız Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

nineteen − eight =