Erciyes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

0
228

Erciyes Üniversitesi akademik personel alımı yapılacağını duyurdu.

Erciyes Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 35 öğretim üyesi ve 5 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 21 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Erciyes Üniversitesi, öğretim elemanı alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 6 Profesör, 19 Doçent, 10 Doktor Öğretim Üyesi ile 5 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. “
İlanda yer alan Erciyes Üniversitesi alım yapılacak öğretim üyesi kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Eczacılık Fakültesi: Farmasotik Teknoloji, Analitik Kimya,
 • İletişim Fakültesi: Radyo ve Televizyon, Genel Gazetecilik
 • Seyrani Ziraat Fakültesi: Tarla Bitkileri, Bitkisel Biyoteknoloji
 • Tıp Fakültesi: Göğüs Hastalıkları, Tıbbi Biyoloji, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Tıbbi Biyoloji, Biyoistatistik, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Acil Tıp ve Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Diş Hekimliği Fakültesi: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
 • Edebiyat Fakültesi: Bilim Tarihi, Çin Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi: Müzik, Resim, Geleneksel Kitap Sanatları
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi: Uçak Gövde
 • Mimarlık Fakültesi: Restorasyon
 • Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temeller, Elektronik, Malzeme Bilimi,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İktisat Politikası, Mali Hukuk

İstenilen Başvuru Belgeleri:

PROFESÖRLÜK KADROSU İÇİN
 • Adayların ilan edilen profesörlük kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde açık bulunan profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
 • 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
 • Adayların, dilekçe, öz geçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 5 (beş) adet olarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. Yabancı dilde eğitim yapılan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 (seksen) puan almak veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak, ilgili yabancı dil belgesini ibraz etmek.
 • Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.
DOÇENTLİK KADROSU İÇİN
 • Adayların ilan edilen doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde açık bulunan doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
 • 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
 • Adayların, dilekçe, öz geçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 3 (üç) adet olarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN
 • Adayların ilan edilen Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde ilgili birimde açık bulunan Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato İlkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
 • 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
 • Adayların, dilekçe, öz geçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 3 (üç) adet olarak Üniversitemiz ilgili akademik birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.
Not :
 1. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından en az 65 (altmışbeş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 65 (altmışbeş) puanın muadili bir puan almış olmak ve Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 (altmış beş) puan veya muadili bir puan almış olmak şartı aranır.
 2. İlanımız Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

“Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim elemanı alınacaktır.”
İlanda yer alan Erciyes Üniversitesi alım yapılacak öğretim elemanı kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Anestezi Programı
 • Yabancı Diller Yüksekokulu: Yabancı Diller
 • Rektörlük: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünde Görevlendirilmek Üzere ve Rektörlük / Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde Görevlendirilmek Üzere alım yapılacaktır.

Başvuru Yeri ve İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Öz geçmiş ve varsa bilimsel yayınlarını kapsayan dosya
 3. Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
 4. İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, Yüksek Lisans, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet. Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
 5. Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi
 6. ALES Belgesi Fotokopisi
 7. Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL/YDS/KPDS/ÜDS veya Muadili) Fotokopisi
 8. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 9. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)
 10. Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)
 11. Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
 12. Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)
 13. Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
NOT: Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Bu nedenle başvuru esnasında belgelerin kontrolü yapılmayacak olup, adaylar başvurularını “REKTÖRLÜK EVRAK KAYIT” birimine teslim edecektir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
 • Başvurular; Erciyes Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.
 • Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Rektörlük Evrak Kayıt Birimi – Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak No:1 38280 TALAS / KAYSERİ Tel: (0 352) 207 66 66 – 10605/10615 Faks: (0 352) 437 52 64
 • İlanımız Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup,
 • Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkına haizdir. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sınav Takvimi
 • İlan Tarihi: 21/10/2020
 • Son Başvuru Tarihi: 04/11/2020
 • Ön Değerlendirme Tarihi: 11/11/2020
 • Sınav Giriş Tarihi: 18/11/2020
 • Sonuçların Açıklanacağı Tarihi: 25/11/2020

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

seven + 6 =