Erciyes Üniversitesi 56 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapacak!

0
923

Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı yayımladı.

Erciyes Üniversitesi 56 sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ile alakalı ilanı 1 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Erciyes Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanında 36 Hemşire, 2 Fizyoterapist,2 Diyetisyen, 3 Psikolog, 13 Sağlık Teknikeri alımı yapılacağını duyurdu.
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) bendine göre Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı ve ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.”

Genel Şartlar:

 • Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
  • a) Türk Vatandaşı olmak,
  • b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
  • c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
  • d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • e) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya tecilli olmak.
  • g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

Özel Şartlar:

 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:
  • a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • b) Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
  • c) Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. (İlanın Resmî Gazete’de yayımlanması akabinde 2020 KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçlarının açıklanması halinde, adaylar sadece 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı ile başvuruda bulunacaktır.)
  • d) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
  • e) Belirtilen tüm unvanlarda istihdam edilecek kişiler, hastanelerin ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.
  • f) Hastanelerin 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.
  • g) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kurumlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
  • h) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.

İstenilen Belgeler:

 1. Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
 2. Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan grubu Sınav Sonuç Belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı Sınav Sonuç Belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Ortaöğretim mezunları için 2018 (P94) puan grubu Sınav Sonuç Belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
 5. Bir (1) Adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
 6. İş Talep Formu https://personeldb.erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5 adresinden temin edilecektir.

İlan içeriğindeki diğer tüm detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

nineteen − seven =