Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi Alım İlanı

0
932

Düzce Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli ve sürekli işçi alım ilanı yayımlandı.

Düzce Üniversitesi 15 Mayıs 2020 tarihinde resmi gazetede yayımladığı ilana göre Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne Hemşire, Ebe ,Eczacı, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli branşlarında 47 Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı  ve Hasta Bakımı ve Temizliği Görevlisi ile  Güvenlik Görevlisi pozisyonlarında 70 Sürekli İşçi alımı yapılacağını duyurdu.

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli ve Sürekli İşçi Alım İlanı yayımladı.

” Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak
üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam
edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda
belirtilen pozisyonlarda toplam 47 (kırk yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır “

Aranılan Şartlar

* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48.
maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar,
 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 3. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf
  askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 4. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
  yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

İstenen Belgeler:

 • 1 adet dilekçe ( www.personel.duzce.edu.tr adresinde mevcut.)
 • 2 adet fotoğraf
 • Özgeçmiş (CV)
 • Diploma (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca
  onaylanmış sureti)
 • 2018 KPSS Lise, Ön Lisans ve Lisans sonuç belgesi
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)
 • Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (mezuniyet sonrası alınan
  deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.)

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

 • Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai
  saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte
  şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Postadan kaynaklı gecikmelerden dolayı belirtilen tarihler arasında Üniversitemize ulaşmayan belgeler işleme alınmayacaktır.
 • Bu gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Posta yolu ile başvuran adaylar, hak kazandıkları takdirde gönderdikleri belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadır.
 • Aksi halde haklarını kaybedeceklerdir.
 • Her aday en fazla 1 (bir) kadro için başvuruda bulunabilir.
 • Eksik evrak/belge ile başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Noter vekaleti ile de başvuru yapılabilir.
 • KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri https://personel.duzce.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir.
 • Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.
 • Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların https://personel.duzce.edu.tr/ adresinde
  ilan edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını
  Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.
 • Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
  * Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Tarihleri : 15.05.2020 – 29.05.2020


Düzeltme İlanı

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL)
15 Mayıs 2020 tarihli ve 31128 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
Başvuru Tarihleri : 15 Mayıs 2020 – 29 Mayıs 2020

UNVAN KODU       UNVANI            ADEDİ             
200509          Eczacı(Özel Bütçe)           1       
            ARANILAN NİTELİKLER
 •     Yükseköğretim kurumlarının Eczacılık Fakültesi 5 yıllık lisans programından mezun olmak.
 •     Bu pozisyon için KPSS puanı değil, sözlü sınav geçerli olacaktır.

Sürekli İşçi Alım İlanı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş
Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan
tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

 • Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır.
 • Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR internet sitesinden 15/05/2020 – 22/05/2020 tarihleri arasında online olarak veya Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak yapacaktır.

 Başvuru Şartları

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru
  tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
  almıyor olmak.
 5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci
  maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 6. Göreve başlayacak personelin başvurduğu kadronun gerektirdiği görevleri yapmasına
  engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 7. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan
  engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
 8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (Terhis, Muaf, Tecilli)

Açıklamalar

 • Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
  (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
  meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar, başvuru yapacakları ilan kodunu başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra ilan kodu değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
 • Başvuruların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri İŞKUR
  tarafından Üniversitemize gönderilecek ve ilgili adaylar süresi içinde istenen belgeleri
  Üniversiteye ibraz edeceklerdir.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 6’ıncı maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısı kadar
  asıl ve asıl sayı kadar yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter
  huzurunda Üniversitemizde çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.
İş Tanımları;
 1. Hasta Bakım ve Temizliği Görevlisi: Bu unvan ile ilgili görev tanımı Üniversitemiz
  Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin www.hastane.duzce.edu.tr internet adresinde
  bulunmaktadır. Asgari ücretin %10 fazlası üzerinden ücretlendirilecektir
 2. Güvenlik Görevlisi: İdarenin güvenlik personeli ile ilgili vereceği tüm görevleri vardiyalı olarak yapacaktır. Üniversitemizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde
  vardiyalı olarak görev yapacaktır. Asgari ücretten ücretlendirilecektir.
 • Ayrıntılı bilgi için; www.duzce.edu.tr internet adresinden ve 0 380 542 11 20 numaralı
  telefondan ulaşabilirsiniz.

İlanla alakalı diğer detaylara ulaşmak için Resmi Gazete İlanını inceleyiniz.

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1 × one =