Dokuz Eylül Üniversitesi 2020-2021 Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuruları

0
1877

Dokuz Eylül Üniversitesi 2020-2021 Bahar Dönemi yüksek lisans ve doktora başvuruları başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, İzmir Uluslararası Biyotip ve Genom Enstitüleri 2020-2021 Bahar Dönemi lisansüstü başvuruları devam etmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi yüksek lisans ve doktora başvuruları için Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmeleri aşağıda bulabilirsiniz:

Dokuz Eylül Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitim Başvuruları Çevrimiçi / ONLINE olarak yapılmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Başvuruları

YÜKSEK LİSANS İÇİN;
 • Başvurulacak program için ilan metninde belirtilen diploma unvanına sahip olmak
 • ALES’ ten son 5 (beş) yıl içinde alınmış en az 55 (sayısal) puana sahip olmak.
 • Geçerli İngilizce Yeterlik puanına sahip olmak (*)
 • Lisans mezunu olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.
 • Başvuru sırasında henüz mezun olmamış olan son sınıf öğrencilerinin lisans kademesi not ortalaması olarak güncel olan not ortalaması esas alınır (Kesin kayıt esnasında başvuruda beyan ettiği not ortalamasına ait transkripti ve mezuniyet transkriptini öğrenci işlerine teslim eder).
 • Eğitim dili %100 Türkçe olan programlarda İngilizce Yeterlik Puanı Koşulu aranmaz. ( İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans (2.Öğretim) programı, Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı ve İstatistik Anabilim Dalı Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans (2.Öğretim) %100 Türkçe programlardır.)
Başvuracak adaylar için İngilizce Yeterlik Şartı (*) : AdaylarDEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları ile belirlenen asgari Yabancı Dil Yeterlik Sınavından (65) puan veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından (İngilizce) son 5 (beş) yıl içinde alınmış en az (60) puan ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puana eşdeğer son 3 (üç) yıl içinde alınmış bir puan (https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri) almaları halinde başvuru yapabilirler.
DOKTORA İÇİN (LİSANS MEZUNİYETİ İLE BAŞVURULACAK);
 • İlanda belirtilen diploma unvanına sahip olmak
 • ALES’ ten son beş yıl içinde alınmış en az 80 (sayısal) puan sahip olmak.
 • Geçerli İngilizce Yeterlik puanına sahip olmak (*)
 • Lisans mezunu olmak.
 • Lisans ağırlıklı not ortalamasının 100 (Yüz) üzerinden en az 80 (Seksen), 4.00 (Dört) üzerinden en az 3.00 (Üç) olması gerekmektedir.
(*) Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından (İngilizce) son 5 (beş) yıl içinde alınmış en az (55) puan ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puana eşdeğer bir puan (https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri) almaları halinde başvuru yapabilirler.
DOKTORA İÇİN (YÜKSEK LİSANS MEZUNİYETİ İLE BAŞVURULACAK);
 • İlanda belirtilen diploma unvanına sahip olmak
 • ALES’ ten son beş yıl içinde alınmış en az 60 (sayısal) puan sahip olmak.
 • Geçerli İngilizce Yeterlik puanına sahip olmak (*)
 • Yüksek Lisans mezunu olmak (Tezsiz yüksek lisans programı mezunları için 6 Şubat 2013 tarihinden önce kayıtlanmış olmaları)
(*) Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından (İngilizce) son 5 (beş) yıl içinde alınmış en az (55) puan ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puana eşdeğer bir puan (https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri) almaları halinde başvuru yapabilirler.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

 • 2020/2021 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara başvuru için  https://debis.deu.edu.tr/DEUWeb/EnstituBasvuru/FenBilimleri/index.php  linkine tıklayınız.
 • Web sitesine girdikten sonra Giriş Kontrol adımı ile birlikte 9 adımdan oluşan bir başvuru formu doldurmanız gerekmektedir. Bu adımları tamamladıktan sonra ekranda ön kayıt işleminde kullanacağınız bir başvuru numarası belirlenecek ve bu numara tarafınıza e-posta yoluyla bildirilecektir. Bunun için sisteme başvuru esnasında tanımlayacağınız e-posta adresinin geçerli ve kullanılan e-posta adresi olması gerekmektedir. Sistemin başvuru onayı amacıyla tarafınıza göndereceği e-postalar için girmiş olduğunuz e-posta adresi bilgilerinde hotmail, live, outlook uzantılı e-posta girişleri yapmamanız önerilmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü İlan detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Başvuruları

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ŞARTLARI
 • Lisans diplomasına sahip olmak veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmak.
 • Başvuru yapılan programın ALES puan türünden son 5 yıla ait 55 ALES puanına sahip olmak.
 • ALES sınavının geçerlilik süresi sınav sonuç ilan tarihinden itibaren 5 yıldır.
  • Doktora mezunlarının yüksek lisans başvurularında ALES şartı aranmaz.
  • Bu adayların mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü dikkate alınmaksızın ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
  • Bu adaylar daha önce aldığı puan türü veya doktora alanından farklı bir alanda başvuru
   yapabilir.
 • Yabancı dil koşulu şartını yerine getirmiş olmak.
  Eğitim Dili Türkçe olan Tezli Yüksek Lisans programları için;
 • ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil (İngilizce) sınavından, son beş yıl içinde en az
  50 puan alınmış başarı belgesine veya
 • DEU Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavdan son 3 yıl içinde en az 55 puana
  sahip olmak.
 • Eğitim dili %100 İngilizce veya %30 İngilizce olan tezli yüksek lisans programlar için;
 • ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil (İngilizce) sınavından veya DEU Yabancı Diller
  Yüksekokulu tarafından yapılan sınavlardan aşağıdaki tabloda belirtilen puanlardan birine
  sahip olmak.
 • Not: (Lisans/Yüksek Lisans Eğitimini %100 Yabancı Dille yapan adaylar bu belgeden muaf
  değildir.)
DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU ŞARTLARI
 • Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.
 • 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Geçici Madde 1 üçüncü fıkrasına göre; sadece 06 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvuru yapabileceklerdir.
 • Başvuru yapılan programın ALES puan türünden son 5 yıla ait 60 ALES puanına sahip olmak.
 • ALES sınavının geçerlilik süresi sınav sonuç ilan tarihinden itibaren 5 yıldır.
  • Doktora mezunlarının doktora başvurularında ALES şartı aranmaz.
  • Bu adayların mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü dikkate alınmaksızın ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
  • Bu adaylar daha önce aldığı puan türü veya doktora alanından farklı bir alanda başvuru
   yapabilir.
 • YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bir puana sahip olmak.
TEZSİZ YÜKSEK LİSSANS VE UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURULARI
 • 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımı yapılmayacaktır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü İlan detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Başvuruları

YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ
KONTENJAN İLAN SÜRECİ
 • Akademik Takvime uygun olarak, Anabilim Dalları tarafından Enstitüye iletilen kontenjan istekleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve Yüksek Lisans kontenjanları Enstitü web sayfasında ilan edilir.
KONTENJAN BAŞVURU SÜRECİ
 • DİPLOMA: Lisans diplomasına sahip olmaları veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmaları
 • ALES: Başvurduğu programın puan türünden 55 ALES puanı veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer puana sahip olmaları
 • YABANCI DİL: DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan yabancı dil yeterlilik sınavından en az 55 puan (geçerlilik süresi 3 yıl) veya YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en az 50 puan (geçerlilik süresi 5 yıl) almış olmaları
 • DİĞER BELGELER: Transkript, Referans Mektubu, Özgeçmiş, Kompozisyon, ikametgah, nüfus
  cüzdanı fotokopisi, fotoğraf
DEĞERLENDİRME
 • DEĞERLENDİRME: Adayın başarılı sayılabilmesi için değerlendirmelerden 100 üzerinden en az 65 not almış olması gerekir.
 • Değerlendirme notlarının % 25’i, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve ALES notunun % 50’sinin eklenmesi suretiyle belirlenen başarı notlarına göre en yüksek olandan başlanarak
  kontenjan sayısına göre başvurdukları programlara yerleştirilir.
 • Başvuru sırasında mezun olmamış olan son sınıf öğrencilerinin lisans not ortalaması olarak,
  güncel olan not ortalaması esas alınır. Sıralamada eşitlik olması halinde güncel lisans not
  ortalaması yüksek olan adaya öncelik tanınır.
WEB KAYIT SÜRECİ
Web Kayıt Öğrenci Adımı
 • Web’den Kayıt Yenileme, Enstitümüzdeki tüm öğrencilerimizin “DEU Web Anasayfa>Bilişim Servisleri>Web Kayıt”(http://kayit.deu.edu.tr) sayfasına DEBİS hesaplarıyla giriş yaparak ilgili döneme ait dersleri seçer ve danışmanının onayına gönderir.
 • Danışmanı dersleri onayladıktan sonra bir nüsha çıktı alarak Enstitü öğrenci işlerine iletir.
  Web Kayıt Danışman Adımı
 • Web’den Kayıt Yenileme, Enstitümüzdeki tüm öğrencilerimizin “DEU Web Anasayfa>Bilişim Servisleri>Web Kayıt” (http://kayit.deu.edu.tr) sayfasına DEBİS hesaplarıyla ogr.deu.edu.tr uzantısını deu.edu.tr’ye çevirip giriş yaparak danışmanlık yaptığı öğrencilerin derslerini kontrol ederek onaylar.
 • Danışman öğretim üyesi nedenini açıklayarak öğrencinin derslerini ret edebilir. Bu durumda öğrenci ret nedenine göre düzenleme yaparak tekrar danışmanın onayına sunar. Tüm bu işlemlerin web kayıt tarihlerinde tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde öğrenci kayıt yenilememiş duruma düşecektir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Başvurusu detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ
KONTENJAN İLAN SÜRECİ
 • Akademik takvime uygun olarak, Anabilim Dalları tarafından Enstitüye iletilen kontenjan istekleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve doktora kontenjanları ile doktora tez konuları Enstitü web sayfasında ilan edilir.
KONTENJAN BAŞVURU SÜRECİ
 • DİPLOMA: Yüksek Lisans diploması ya da başvurulacak programın ön koşuluna göre istenilen diploma
 • ALES: Başvurduğu programın puan türünden en az 60 ALES puanı veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. Tıp Fakültesi mezunları ALES yerine TUS puanlarını (en az 50 puan) kullanabilirler.
 • YABANCI DİL: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ile YÖKDİL sonuçlarının sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır.
 • TRANSKRİPT: Tezli Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, 4 üzerinden en az 3 veyamuadili bir puana sahip olması gerekir. Tıp Fakültesi, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunları için not ortalaması şartı aranmaz.
 • DİĞER BELGELER: Referans Mektubu, Özgeçmiş, Kompozisyon, ikametgah, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf
DEĞERLENDİRME
 • Adayın başarılı sayılabilmesi için değerlendirmelerden 100 üzerinden en az 70 not almış olması gerekir.
 • Değerlendirme notlarının % 25’i, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve ALES notunun % 50’sinin eklenmesi ile belirlenen başarı notlarına göre en yüksek olandan başlanarak kontenjan sayısına göre başvurdukları programlara yerleştirilir.
WEB KAYIT SÜRECİ
Web Kayıt Öğrenci Adımı
 • Web’den Kayıt Yenileme, Enstitümüzdeki tüm öğrencilerimizin “DEU Web Anasayfa>Bilişim Servisleri>Web Kayıt” (http://kayit.deu.edu.tr) sayfasına DEBİS hesaplarıyla giriş yaparak ilgili döneme ait dersleri seçer ve danışmanının onayına gönderir.
 • Danışmanı dersleri onayladıktan sonra bir nüsha çıktı alarak Enstitü öğrenci işlerine iletir.
  Web Kayıt Danışman Adımı
 • Web’den Kayıt Yenileme, Enstitümüzdeki tüm öğrencilerimizin “DEU Web Anasayfa>Bilişim Servisleri>Web Kayıt” (http://kayit.deu.edu.tr) sayfasına DEBİS hesaplarıyla ogr.deu.edu.tr uzantısını deu.edu.tr’ye çevirip giriş yaparak danışmanlık yaptığı öğrencilerin derslerini kontrol ederek onaylar.
 • Danışman öğretim üyesi nedenini açıklayarak öğrencinin derslerini ret edebilir. Bu durumda öğrenci ret nedenine göre düzenleme yaparak tekrar danışmanın onayına sunar. Tüm bu işlemlerin web kayıt tarihlerinde tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde öğrenci kayıt yenilememiş duruma düşecektir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Başvurusu detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

1. YURT İÇİ KONTENJANLAR İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI
a. Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları
 • a) Sağlık, Fen ve Mühendislik ve ilgili fakültelerin 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmak.
 • b) ALES’ten Sayısal puan türünde en az 55 puan almış olmak. (ALES’in geçerlilik süresi 5 yıldır.)
 • c) YÖKDİL ya da eşdeğer uluslararası yabancı dil sınavınan 50 puana sahip olmak. (YÖKDİL’in geçerlilik süresi 5 yıldır, uluslararası eşdeğer sınavların geçerlilik süresi 3 yıldır.)
b. Doktora Programlarına Başvuru Koşulları
 • a) Sağlık, Fen ve Mühendislik ve ilgili enstitülerin 2 yıllık tezli yüksek lisans veya Tıp, Veterinerlik, Eczacılık diplomasına sahip olmak.
 • b) ALES’ten Sayısal puan türünde en az 60 puan almış olmak. (ALES’in geçerlilik süresi 5 yıldır.)
 • c) YÖKDİL ya da eşdeğer uluslararası yabancı dil sınavınan 55 puana sahip olmak. (YÖKDİL’in geçerlilik süresi 5 yıldır, uluslararası eşdeğer sınavların geçerlilik süresi 3 yıldır.)
2. YURT DIŞI KONTENJANLAR İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI
a. Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları
 • a) Sağlık, Fen ve Mühendislik ve ilgili fakültelerin 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmak.
 • b) YÖK Denklik Belgesi
 • c) Yabancı Dil Belgesi (Program dili ile öğrencinin ana dili, aynı olması halinde YÖK tarafından kabul edilen yabancı dillerin birinden)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. YURT İÇİ KONTENJANLARA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
 • Yüksek Lisans Programlarına Başvuru İçin Gerekli Belgeler
  Başvuru işlemleri online olarak yapılacaktır. Başvurunuzda Referans verebilecek 2 kişinin iletişim bilgilerini belirtmeniz gerekmektedir.
 • Doktora Programlarına Başvuru İçin Gerekli Belgeler
  Başvuru işlemleri online olarak yapılacaktır. Başvurunuzda Referans verebilecek 2 kişinin iletişim bilgilerini belirtmeniz gerekmektedir.
2. YURT DIŞI KONTENJANLARA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
 • Yüksek Lisans Programlarına Başvuru İçin Gerekli Belgeler *Başvuralar Enstitü öğrenci işlerine yapılacaktır.
  • Lisans Diploması
  • Yabancı Dil Belgesi (Program dili ile öğrencinin ana dili aynı olması halinde YÖK tarafından kabul edilen yabancı dillerin birinden)
  • Not Döküm Belgesi
  • Referans Mektubu (2 adet)
  • YÖK Denklik Belgesi
  • 1 adet fotoğraf

Lisansüstü başvurusu ile alakalı görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

Güncellenen 2020-2021 Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanlarının tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

seven + 5 =