Çift Anadal-Yandal Nedir?

0
292

Günümüz şartlarında birçok üniversite ve üniversite mezunu bulunduğu için artık tek bir diploma yeterli olmayabiliyor. Özel sektör ve kamu kuruluşlarında birden çok diplomaya sahip olmak veya olabildiğince çok sertifikaya sahip olmak, sizi diğer adaylardan birkaç adım öne çıkarabiliyor. Bugün, diğer adayların önünde olmak isteyen birçok öğrencinin sıklıkla araştırdığı Çift Anadal-Yandal Nedir konusunu sizler için araştırdık.

Çift Anadal (ÇAP)  Nedir?

Mevzuat’a göre ‘Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı’ olarak tanımlanabilir.

Lisans eğitimini sürdürürken, okuduğu üniversitede kayıtlı olduğu bölüm haricinde farklı bir bölümün de derslerini alması ve bu iki bölümü eğitim süreci boyunca birlikte götürmesi gereklidir. Bu iki bölümün de derslerini verdiği takdirde, aynı anda iki farklı bölüm diplomasına sahip olmaktadır.

Örnek: Psikoloji bölümünde olan bir öğrenci sosyoloji alanı için ya da işletme bölümünde olan bir öğrenci iktisat alanı için çift anadal programına başvurabilir ve bu bölüm için de diploma sahibi olabilir.

Yandal Nedir?

Mevzuat’a göre ‘Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı’ olarak tanımlanabilir.

Lisans eğitimini sürdürürken, okuduğu üniversitede kayıtlı olduğu bölüm haricinde farklı bir bölümün bazı derslerini alması ve eğitim sürecinin sonuna dek bu dersleri vermesi gereklidir. Aldığı dersler sonucunda başarılı sayılan öğrenciye, üniversite tarafından sertifika verilir.

Yanlış

Çift anadal ve yandal programları aynıdır/eşdeğerdir.

Doğru

– Çift anadal programlarına katıldığınızda anadal olarak kabul edilen ikinci bir diploma alınırken, yandal programlarında yandal sertifikası verilmektedir.

– Çift anadal yaparken alınan ikinci bölümün tüm dersleri verilmelidir, yandal da ise belirli dersler verilmektedir. Bu bakımdan çift anadalda dersler ve krediler daha yoğun olacaktır, yandalda ise daha az ders ve sınırlı programlar bulunmaktadır.

– Yandal yapılan bölümün avantajlarından, anadal bölümünün avantajları kadar yararlanılmamaktadır.

Çift Anadal Nasıl Yapılır?

Aynı yükseköğretim kurumunda bulunan önlisans bölümleri için, diğer önlisans bölümleri arasında, lisans programları için, diğer lisans veya önlisans bölümler, arasında kurumun kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programları açılabilir.

Öğrencilerin çift anadal programına kabulü, o eğitimin verildiği bölümün önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı ile sağlanmaktadır. 

DİKKAT!

Yetenek sınavı ile öğrenci alımı sağlanan bir bölüm üzerinden ÇAP yapılacak ise, ÇAP başvurusunun kabulü adımında yetenek sınavı yapılır ve sınavdan başarılı olma durumunda başvuru kabul edilir.

Çift Anadal Programı Hakkında Genel Koşullar

 • Kayıtlı olunan 4 yıllık bir lisans ana eğitimi için; en erken 3. en geç ise 5. yarıyılın başında başvuru yapılması gereklidir. 5 yıllık lisans eğitimlerinde, en geç 7. yarıyılın başında veya 6 yıllık lisans eğitimlerinde en geç 9. yarıyıl başında başvurulabiliyor. 
 • Başvuru sırasında ana eğitimin genel not ortalaması 100 üzerinden en az 70 olan ve ana eğitimin başarı sıralamasında %20’lik dilimdeki öğrenciler başvurabilmektedir.
 • Başvuru yapıldığı ana kadar ana eğitimin tüm derslerinin başarı ile tamamlanmış olması gereklidir.
 • Aynı anda yalnızca bir adet ikinci anadal programına kayıt olunabilir. Ek olarak yandal programına kayıt yaptırılabilir.
 • Çift anadal programı süresince bir kez genel ortalaması 100 üzerinden 65 olarak kabul edilebilir. Ancak bu durum tekrar edildiğinde ikinci anadal programından kayıt silinmektedir.
 • Ana eğitim programından mezun olmuş ancak ikinci eğitim programını bitirmemiş öğrenciler için öğrenim süresi, ikinci eğitimin bulunduğu fakülteye ait kurulun kararı ile en fazla 2 yarıyıl uzatılabilir. 
 • İki yarıyıl üst üste ikinci anadal programından ders almayan öğrencilerin, ikincil eğitimden kayıtları silinir.
 • Öğrencinin ana eğitim programında olmayan ikinci ana eğitim programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına eklenmeden transkript ve diploma ekinde yer alır.
 • Çift anadal programlarında kontenjan sınırı bulunmaktadır ve bu sınırlar her yıl ilgili programın açılmasına karar veren senato tarafından belirlenir.

DİKKAT!

Tüm bu genel şartlara ek olarak her kurumun istediği özel şartlar bulunabilir, bu yüzden okuduğunuz kuruma ait olarak çift anadal programları ile ilgili bilgileri incelemenizi tavsiye ederiz.

Yandal Nasıl Yapılır?

Aynı yükseköğrenim kurumunda bulunan lisans eğitim programları için ilgili bölümlerin, fakülte ve yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile yandal programı düzenlenebilir. Başvurular, ilgili eğitimin yürütüldüğü ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

Yandal Programı Hakkında Genel Koşullar

 • Kayıtlı olunan ana lisans eğitiminin en erken 3. en geç 6. yarıyılın başında başvuru yapılması gereklidir.
 • Yandal eğitimi tamamlandığında, ilgili alan için başarı belgesi (yandal sertifikası) verilmektedir. Bu belge diploma yerine geçmemektedir.
 • Başvuru yapıldığı ana kadar ana eğitimin tüm derslerinin başarı ile tamamlanmış olması gereklidir.
 • Başvuru yapıldığı andaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gereklidir.
 • Yandal eğitiminin tamamlanabilmesi için, yandal eğitimine ait senatonun belirlediği derslerden başarı ile geçilebilmesi gereklidir. 
 • Yandal programı süresince genel not ortalaması 100 üzerinden 60 olması gereklidir. Bu şart sağlanmazsa yandal programından kayıt silinir.
 • Ana eğitim programından mezun olmuş ancak yandal eğitim programını bitirmemiş öğrenciler için öğrenim süresi, ilgili fakülteye ait kurulun kararı ile en fazla 2 yarıyıl uzatılabilir. 
 • İki yarıyıl üst üste yandal programından ders almayan öğrencilerin, yandal eğitimden kayıtları silinir.
 • Yandal programına kayıtlı öğrenci dilediği zaman programı kendi isteği ile bırakabilir. Kaydını sildirdikten sonra aynı programa tekrar kayıt yaptırılamıyor. 
 • Yandal programlarında kontenjan sınırı bulunmaktadır ve bu sınırlar ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir.

DİKKAT!

Tüm bu genel şartlara ek olarak her kurumun istediği özel şartlar bulunabilir, bu yüzden okuduğunuz kuruma ait olarak yandal programları ile ilgili bilgileri incelemenizi tavsiye ederiz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

17 + 10 =