Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı

0
1284

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alımı yapacaktır.

Çankırı Karatekin Üniversitesi çeşitli meslek yüksekokulu/fakülte/enstitü ve program/ bölüm/ana bilim dallarına 2 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 12 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 2 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İlanda yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Rektörlük: Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Genel Şartlar:

 • 1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • 2 – ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)
 • 3 – Adayların lisans transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
  • Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
  • Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde transkripte ki yüzlük not kullanılacaktır.
  • Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
  • Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde veya Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 • 4 – Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
 • 5 – Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
 • 6 – Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

İstenilen Belgeler:

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrolarına başvuracak adaylardan istenilen belgeler; Öğretim Görevlisi için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.
 1. Başvurulan unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Dilekçe ve Başvuru Formu, (www.karatekin.edu.tr adresinden başvuru başlama tarihi itibari ile temin edilebilir)
 2. Öz geçmiş,
 3. ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı, (Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir)
 4. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Lisans ve Tezli Yüksek Lisans) (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.) (Yabancı Öğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)
 5. Lisans Transkripti (Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi (onaysız) olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.)
 6. Daha önceden kamuda çalışmışlığı varsa veya çalışıyorsa Hizmet Belgesi veya özel sektörde çalışmış veya çalışıyor ise SGK dökümü (Onaylı)
 7. Deneyim Belgesi (ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET CORE, C# programlama dillerini bilmek, iyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak.) (Onaylı)
 8. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,
 9. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 10. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. (Onaylı) (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

Başvuru Tarihleri ve İletişim Bilgileri:

 • Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
 • Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru Adresi: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No: 7 07400 Alanya
 • Başvuru Takvimi: İlk Başvuru Tarihi : 12/10/2020 Son Başvuru Tarihi : 26/10/2020

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

12 − 3 =