Çankırı Karatekin Üniversitesi 26 Araştırma Görevlisi Alım İlanı

0
1229

Çankırı Karatekin Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 26 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 13 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, öğretim elemanı alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 26 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.
İlanda yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi alım yapılacak öğretim elemanı kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Edebiyat Fakültesi: Tarih Bölümü
 • Hukuk Fakültesi: Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bölümleri

Başvuru Evrakları:

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylardan istenilen belgeler; Araştırma Görevlisi için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.
 1. Başvurulan unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Dilekçe ve Başvuru Formu, (www.karatekin.edu.tr adresinden başvuru başlama tarihi itibari ile temin edilebilir)
 2. Öz geçmiş,
 3. ALES sonuç belgesinin çıktısı, (Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir)
 4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı.
 5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (tezli yüksek lisans öğrencileri lisans diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini, doktora öğrencileri lisans ve tezli yüksek lisans diplomalarını veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek zorundadır.) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.) (Yabancı Öğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)
 6. Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi (onaysız) olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.)
 7. Lisansüstü (İlana göre tezli yüksek lisans ve/veya doktora) Öğrenci Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

 1. 06.02.2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.
 2. Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen (noter vekâleti ile yapılan müracaatlar kabul edilecektir) veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. Postadaki gecikmeler, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli başvurular ve yanlış birime yapılan müracaatlardan doğacak gecikmelere ilişkin sorumluluk başvurana aittir ve dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir)
 3. Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır. e-Devletten alınabilen belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilecek olup, nihai değerlendirme sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan ilgili belgelerin Aslı veya Onaylı suretleri talep edilecektir.
 4. Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
 5. Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
 6. Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
SINAV TAKVİMİ
 • Başvuru Başlangıç Tarihi: 13.10.2020
 • Son Başvuru Tarihi: 30.10.2020
 • Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 06.11.2020
 • Giriş Sınavı Tarihi (Özel Hukuk Bölümü): 09.11.2020
 • Giriş Sınavı Tarihi (Kamu Hukuku Bölümü ve Tarih Bölümü): 11.11.2020
 • Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 16.11.2020
 • Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: https://www.karatekin.edu.tr

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

three × one =