Çankaya Belediyesi Zabıta Alım İlanı

0
150

Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru alımı ile alakalı Resmi Gazete’de ilan yayımladı

En az lise mezunu 80 memur alınacağını belirten ilan 28 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çankaya Belediyesi memur alımı ilanında 80 Zabıta Memuru alımı yapılacağını duyurdu. İlanda alım yapılacak 80 zabıta memurunun 12’sinin kadın, 68’nin erkek olacağı belirtildi.

 ” Çankaya Belediye Başkanlığından:

Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. “

Genel Şartlar

 1. Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda
  uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
 2. İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
  Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara
  sahip olmaları gerekmektedir.
 3. Türk vatandaşı olmak.
 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
  çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak.
 8. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Şartlar

 1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ortaöğretim (Lise veya dengi) 2018-KPSSP94 Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
  unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
  çıkarılmış olmamak.
 3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Başvuru için İstenilen Belgeler

Başvuru sırasında;

 • Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (http://www.cankaya.bel.tr/) temin edeceklerdir.
 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
  tasdik edilebilir),
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
  kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
  edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Tarihler:

Adaylar, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 23/06/2020 Salı gününden 29/06/2020
Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) aşağıdaki adrese teslim etmelidirler. 

Adres: 

Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye
Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Şartlar:
 • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
  edilmeyecektir.
 • Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında tarafımızdan yapılacaktır.
Resmi Gazete ilanı üzerinden detaylara ulaşmak için tıklayınız

Bingöl Belediyesi Zabıta Alım İlanı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

2 × 4 =