Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

0
104
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre çeşitli Fakülte ve bölümlere, akademik personel alımı yapılacaktır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlere akademik personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre çeşitli Fakülte ve bölümlere, Profesör ve Doçent olarak akademik personel alımı yapılacaktır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Doktor Öğretim Üyelerinin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2019

Son Başvuru Tarihi: 16 Aralık 2019

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandıktan sonra 15 gündür.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, (Bu madde uyarınca güvenlik soruşturması yapılacak olup, sonucun olumsuz olması halinde kazanan adayların atamaları yapılmayacaktır.)

2 – 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

(2018 yılı için uygulanan kriterlere göre başvurular alınacaktır.)

3 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması,

4 – Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (http://personel.comu.edu.tr/formlar.html), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

5 – Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (http://personel.comu.edu.tr/formlar.html), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

6 – Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

7 – Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

8 – Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

eighteen − 1 =