Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 16 Akademisyen Alım İlanı

0
1353

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapılacağını duyurdu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 16 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 12 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , öğretim elemanı alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 2 Öğretim Görevlisi, 14 Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) alımı yapılacağını duyurdu.
“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ): ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi ve Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alınacaktır.
İlanda yer alan Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi: Gıda Teknolojisi
 • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi: Su Ürünleri Temel Bilimleri
 • Fen Edebiyat Fakültesi: Biyoloji, Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği
 • Ziraat Fakültesi: Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Yapılar ve Sulama
 • Yenice Meslek Yüksekokulu Fakültesi: Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölümlerine ve
 • Rektörlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne alım yapılacaktır.
ÖNCELİKLİ ALANLARDAKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA ATAMALAR
Öncelikli alan olarak ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. Yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARININ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURULARI
14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.
NOT : Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

Başvuru Şartları

 1. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir.
 2. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)
 3. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır
Başvuru içi İstenilen Belgeler:
 1. Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı/program adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren imzalı başvuru dilekçesi)
 2. Öz geçmiş ve varsa bilimsel yayın listeleri
 3. 2 adet vesikalık fotoğraf
 4. Onaylı Kimlik Kartı sureti veya Onaylı Kimlik Kartı fotokopisi
 5. Onaylı mezuniyet belgeleri (e-devletten alınan karekodlu belgeler atama sırasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.)
 6. Araştırma Görevlileri için istenilen alanla ilgili halen tezli lisansüstü öğrencisi olduğuna dair bu ilana başvuru süresi içinde alınmış onaylı öğrenci belgesi (e-devletten alınan karekodlu belgeler atama sırasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.)
 7. Onaylı not transkripti (e-devletten alınan kare kodlu belgeler atama sırasında aslı getirilmek şartıyla kabul edilecektir.)
 8. Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler.)
 9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 10. ALES sınav sonuç belgesi (Son 5 yıla ait)
 11. Yabancı Dil sınav sonuç belgesi
 12. Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı hizmet döküm belgesi (SSK’ya bağlı Sigortalı hizmeti olanlar için)
 13. Adli Sicil Kaydı
 14. Varsa muafiyet ile ilgili belgeler
 15. İlanda isteniyorsa tecrübe ile ilgili belgeler

Sınav Takvimi

 • Başvuru Başlama Tarihi : 12.10.2020
 • Başvuru Bitiş Tarihi : 26.10.2020
 • Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 30.10.2020
 • Giriş Sınavı Tarihi : 04.11.2020
 • Sınav Giriş Yerleri : İlgili Birimlerde
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 06.11.2020
 • NOT : İlan ile ilgili tüm açıklamalar ve sonuçlar başvurulan birimin internet sayfasında duyurulacaktır. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

16 − 4 =