Bursa Teknik Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi Alım İlanı

0
1230

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alımı yapacaktır.

Bursa Teknik Üniversitesi çeşitli meslek yüksekokulu/fakülte/enstitü ve program/ bölüm/ana bilim dallarına 19 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 08 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Bursa Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 10 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlan olunur.”
Not: Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.
İlanda yer alan Bursa Teknik Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Biyomühendislik Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kimya Bölümü, Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi (www.btu.edu.tr adresindeki ilan metni ekinde mevcuttur)
 2. YÖK formatlı öz geçmiş
 3. ALES belgesi (sınav sonuçları açıklandığı tarih itibariyle beş yıl süreyle geçerlidir)
 4. Yabancı dil belgesi
 5. Lisans ve Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (onaylı) veya e-Devletten alınan belge
 6. Doktora öğrenci belgesi
 7. Lisans ve Yüksek Lisans programı transkripti (onaylı)
 8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi
 9. Hizmet belgesi (Kamu kurumunda halen çalışan veya daha önceden görev yapmış adaylar için)
 10. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 11. Fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet )
 12. Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

BAŞVURU NOTLARI:

 1. Araştırma Görevlisi (Fakülteler) kadrolarına başvuracak adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ te belirlenen şartları sağlamaları gerekir. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 2. Sınav aynı tarih ve saatte yapılacağından, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.
 3. Ön değerlendirme ve sonuçlar www.btu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 4. Başvuru evrakı iade edilmeyecektir.
 5. Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 6. Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü “Aslı Gibidir” yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir.
 7. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
 8. Başvurular, ilana çıkılan kadroların bulunduğu birime yapılacaktır.
 9. e-Devletten alınan diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim edecektir.
 10. Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir.
 11. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 11 gereğince giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

Muafiyet

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
SINAV TAKVİMİ
 • Duyuru başlama tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe
 • Son başvuru tarihi: 22 Ekim 2020
 • Ön değerlendirme tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba
 • Sözlü sınav giriş tarih ve saati: 03 Kasım 2020 Salı: 10.00 Perşembe
 • Sonuç açıklama tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi
 • İlan sonuçların ilan edileceği adres: www.btu.edu.tr
MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No: 177 16310 Yıldırım/BURSA Tel: (0224) 300 34 04 – 34 58 – 36 33 Faks: (0224) 300 34 19 E-Posta: [email protected]

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

2 × 1 =