Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak!

0
1062

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı yayımladı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 14 öğretim elemanı alınacağı ile alakalı ilanı 15 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanında 14 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.”
İlanda yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve üniversiteye alım yapılacak Öncelikli Alan Öğretim Elemanı kadroları için ilgili kadroyu içeren fakülteler aşağıda iletilmiştir:
 • Tefenni Meslek Yüksekokulu: Yönetim ve Organizasyon
 • Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: İnşaat
 • Gölhisar Meslek Yüksekokulu: Mimarlık ve Şehir Planlama
 • Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu: Bitkisel ve Hayvansal Üretim
 • Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
 • Rektörlük

Genel Şartlar

 1. MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 2. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
 4. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
 5. Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
 6. İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

 1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Özgeçmiş,(YÖK EK-4 Formatında)
 4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
 6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
 7. Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
 8. ALES Belgesi
 9. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
 10. Yabancı Dil Belgesi
 11. Lisansüstü eğitim yaptığına dair belge (Araştırma Görevlisi için) (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
 12. Tecrübe durumunu gösterir belge (Öğretim Görevlisi için) (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
 13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
 14. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

Sınav Takvimi

 • İLK BAŞVURU TARİHİ : 15.12.2020
 • SON BAŞVURU TARİHİ : 29.12.2020
 • ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 04.01.2021
 • GİRİŞ SINAV TARİHİ : 07.01.2021
 • SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 11.01.2021
* Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır. * Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılacak olup, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. * Sonuçlar Üniversitemiz https://www.mehmetakif.edu.tr web adresinden açıklanacaktır.

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

twenty − twelve =