Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak!

0
932

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademik kadro alım ilanı yayımladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 39 öğretim üyesi alınacağı ile alakalı ilanı 24 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Bolu Abant İzzet Baysal  Üniversitesi akademik kadro ilanında 19 Doktor Öğretim Üyesi, 18 Doçent ve 2 Profesör  alımı yapılacağını duyurdu.
“Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır”
İlanda Bolu Abant İzzet Baysal  Üniversitesi öğretim üyesi olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Diş Hekimliği Fakültesi: Klinik Bilimler
 • Eğitim Fakültesi: Yabancı Diller Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi: Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih
 • Güzel Sanatlar Fakültesi: Grafik
 • Tıp Fakültesi: Dahili Tıp Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri
Diğer Fakülte ve Bölümlere yapılacak alımlara buradan ulaşabilirsiniz

İstenilen Belgeler:

Profesör kadroları için aşağıda istenilen evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına müracaat edilecektir.
1- Başlıca araştırma eserinin de belirtildiği başvuru dilekçesi. 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 3- 1 (bir) adet fotoğraf. 4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi) 5- Özgeçmiş ve eserler listesi. 6- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu. 7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek. 8- Yabancı dil belgesi. 9- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. bendindeki şartlardan birini taşımak.
 • Doçent kadroları için aşağıda istenilen evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına müracaat edilecektir.
1- Başvuru dilekçesi. 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 3- 1 (bir) adet fotoğraf. 4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi) 5- Özgeçmiş ve eserler listesi. 6- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu. 7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek. 8- Yabancı dil belgesi. 9- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. bendindeki şartlardan birini taşımak.
 • Doktor Öğretim Üyesi kadroları için aşağıda istenilen evraklarla birlikte ilan edilen birime müracaat edilecektir.
1- Başvuru dilekçesi. 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 3- 1 (bir) adet fotoğraf. 4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) 5- Özgeçmiş ve eserler listesi. 6- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu. 7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek. 8- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. bendindeki şartlardan birini taşımak.

Öğretim Elemanı İlanı

“Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.”
İlanda Bolu Abant İzzet Baysal  Üniversitesi öğretim elemanı olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Bolu Meslek Yüksekokulu: Muhasebe ve Vergi,Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri
 • Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
 • Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu: İnşaat
 • Rektörlük:
 • Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu: Sosyal Hizmet ve Danışmanlık

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel Şartlar

 1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 2. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet

 1.  Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Açıklamalar

 1. E-devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgeleri ve öğrenci belgeleri başvurularda kabul edilecektir.
 2. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime yapılacak olup, Rektörlük kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.
 4. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 5. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
 6. Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi beyan etmeleri gerekmektedir.
 7. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
 8. Pandemi sürecinde İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

İstenilen Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi
 • Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Fotoğraf (1 adet)
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 • Lisans Transkript (Onaylı Sureti)
 • Tecrübe durumunu gösterir onaylı belge
 • Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
  Sınav Takvimi
 • Başvuru Başlangıç Tarihi : 24/08/2020
 • Son Başvuru Tarihi : 07/09/2020
 • Ön Değerlendirme Tarihi : 11/09/2020
 • Giriş Sınavı Tarihi : 18/09/2020
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 23/09/2020
 • Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi : www.ibu.edu.tr

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

4 + twelve =