Boğaziçi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

0
334
Boğaziçi Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlere toplam 19 akademik personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Boğaziçi Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlere akademik personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Boğaziçi Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlere toplam 19 akademik personel alımı yapacağını duyurmuştur.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitülerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 19.12.2019

Başvuru Süresi: İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze,

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıkları ve Enstitü Müdürlüklerine başvurmaları duyurulur.

Not: Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’ in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

Aranan Nitelikler:

(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

(b) Adayların bilimin doğası, fen eğitiminde argümantasyon ve kavramsal değişim konularında araştırmaları ve uluslararası yayınları olması gerekmektedir.

(c) Adayların çevre sistemlerinin modellenmesi ve risk haritalanması, havzalarda kirlilik taşınımı konularında uzmanlaşmış olması ve bu konularda uluslararası yayınlarının bulunması gerekmektedir.

(d) Adayların nükleer tıp moleküler görüntüleme sistemleri ve klinik mühendisliği alanlarında uzmanlıklarının olması, patent ve yayınlarının bulunması gerekmektedir.

(e) Adayların polimerzom ve polimerik nanokapsüllerin ve nanoparçacıkların tasarımı, sentezi ve biyomedikal uygulamaları konularında uzmanlıklarının olması ve yayınlarının bulunması gerekmektedir.

(f) Adayların sosyal psikoloji konusunda uzmanlığı olması, sosyal biliş ve politik psikoloji konularında araştırma ve yayın yapmış olması gerekmektedir.

(g) Adayların iktisat sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve söylem analizi konularında uzmanlaşmış ve bu alanlarda araştırma tecrübesi ve yayınlarının olması gerekmektedir.

(h) Adayların nüfus çalışmaları, aile, cinsiyet ve cinsellik çalışmaları ve niceliksel sosyolojik araştırma yöntemleri konularında uzmanlaşmış ve bu alanlarda araştırma tecrübesi ve yayınlarının olması gerekmektedir.

(i) Adayların biyokimya alanında enzimoloji ve biyoanorganik konusunda araştırma ve yayın yapmış olması gerekmektedir.

(j) Adayların Halk Edebiyatı ve Halk Edebiyatı ile ilintili disiplinler arası çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

(k) Adayların anlambilim, biçimbilim, sözdizim ve arayüzleri konusunda uzman olmaları ve Kafkas dilleri konusunda araştırma yapmış olması gerekmektedir.

(l) Adayların altyapı unsurlarının deprem performansı konusunda uzmanlıklarının ve yayınlarının bulunması; ve deprem mühendisliği konularında uluslararası araştırma ve proje deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.

(m) Adayların deprem yer hareketinin modellenmesi konusunda uzmanlıklarının ve yayınlarının bulunması; ve deprem mühendisliği konularında uluslararası araştırma ve proje deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.

(n) Adayların uydu / yersel jeodezik yöntemler kullanarak tektonik yerkabuğu deformasyonlarının incelenmesi konusunda uzmanlaşmış olması gerekmektedir.

(o) Adayların faylanma ve deprem süreçlerinin jeofiziksel ve jeodezik yöntemlerle incelenmesi konusunda uzmanlaşmış olması gerekmektedir.

(p) Adayların kara ve denizdeki fay zonlarının elektromanyetik verileri kullanarak modellenmesi konusunda çalışmış ve uluslararası dergilerde yayın yapmış olması gerekmektedir.

(r) Adayların jeomanyetizma, jeo-elektromanyetizma konularında uzmanlığının ve yayınlarının bulunması gerekmektedir.

(s) Adayların yapı sağlığı izleme konusunda teorik ve gerçek yapılar üzerinde uygulama çalışmaları yapmış olması gerekmektedir.

(t) Adayların medikal robotlar, haptik sistemler ve mekatronik/robotik sistemlerin deneysel olarak incelenmesi konularında uzmanlığının olması ve bu konularda yayınlarının bulunması gerekmektedir.

(u) Adayların Matematiksel İstatistik ve Stokastik Süreçler konusunda uzmanlığının ve yayınlarının olması gerekmektedir.

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

twelve − 8 =