Bingöl Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapıyor!

0
941

Bingöl Üniversitesi akademik kadro alım ilanı yayımladı.

Bingöl Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 10 öğretim öğretim üyesi alınacağı ile alakalı ilanı 24 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanında 4 Profesör, 6 Doktor Öğretim Üyesi alımı yapılacağını duyurdu.
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. “
İlanda Bingöl  Üniversitesi öğretim üyesi olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
 • Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
 • Fen -Edebiyat Fakültesi: Tarih Yakınçağ
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 • Genç Meslek Yüksekokulu: Bilgisayar Teknolojileri
 • İlahiyat Fakültesi: Felsefe ve Din Bilimleri ,Doğu Dilleri ve Edebiyatları
 • Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği
 • Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Park ve Bahçe Bitkileri

İstenilen Belgeler:

Profesör kadrosu için:
 • Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine Öz geçmişini,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi,
 • Doçentlik Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Yayın Listesi ile bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını,
 • Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
Doktor Öğretim Üyesi için
 • Dilekçeleri ekinde öz geçmişini,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

Başvuru Süresi ve Yeri

 • İlanımız Resmî Gazete’de 24/07/2020 tarihinde yayımlanmış olup son başvuru tarihi 10/08/2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadardır.
 • Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.”
İlanda Bingöl  Üniversitesi öğretim elemanı olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi: Mimarlık Bina Bilgisi
 • Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu: Finans Bankacılık ve Sigortacılık Maliye

Genel Şartlar:

 1. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
 4. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar:

 1. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
 2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 3. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak yada lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Başvuruda İstenen Belgeler:

 • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu (http://pdb.bingol.edu.tr/dokumanlar/ adresinden temin edilip eksiksiz doldurulması gerekmektedir. İlan numarası yazılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.)
 • Öz geçmiş,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 • Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmekte olup denklik belgelerinin de gönderilmesi gerekmektedir.)
 • Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri,
 • ALES Belgesi,
 • Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi veya E-Devlet çıktısı (YDS, KPDS, ÜDS veya muadili),
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Fotoğraf (1 adet)
 • Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

Önemli Notlar:

 • Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
 • Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
 • Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.
 • Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.
 • Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
 • İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.
 • Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Takvimi:

Duyuru Başlama Tarihi :24.07.2020 Son Başvuru Tarihi :10.08.2020 mesai bitimine kadar Ön Değerlendirme Tarihi :14.08.2020 Sınav Giriş Tarihi :19.08.2020 Sonuç Açıklama Tarihi :21.08.2020 Kabul Edilecek Başvuru Şekli :Şahsen veya Posta ile Başvuru Adresi :Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı/Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite Cad. No: 1 Merkez/Bingöl Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi :www.bingol.edu.tr
İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

14 − 4 =