Bingöl Üniversitesi 2020-2021 Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuruları

0
872

Bingöl Üniversitesi 2020-2021 Bahar Dönemi lisansüstü başvuruları başladı.

Bingöl Üniversitesi, Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri 2020-2021 Bahar Dönemi yüksek lisans ve doktora başvuruları devam etmektedir.

Bingöl Üniversitesi yüksek lisans ve doktora başvuruları için Lisansüstü Eğitim Enstitüleri başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmeleri aşağıda bulabilirsiniz:
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitim Başvuruları Lisansüstü Eğitim Enstitüsü için 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında Çevrimiçi / ONLINE olarak yapılmaktadır.

Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora için 

GENEL ŞARTLAR:

 1. Başvuracak adayların “ALES SAYISAL” puanı en az 55 olmalıdır (FBE).
 2. Doktora programına başvuracak adayların YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan alması gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

 1. Dilekçe (Yüksek Lisans veya Doktora başvuru dilekçesi enstitü web sayfasında “Dokümanlar” bölümünden temin edilecektir).
 2. Lisans Diploması (Doktora programı için ayrıca Yüksek Lisans Diploması).
 3. Lisans Not Transkript Belgesi (Doktora programı başvurusu için ayrıca Yüksek Lisans Transkript Belgesi).
 4. Ön lisanstan tamamlama yoluyla lisans mezunu olan adaylar için Birleştirilmiş Transkript Belgesi.
 5. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
 6. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
 7. Doktora başvurusu için YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi.
 8. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
 9. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).
NOT:
 1. 1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
 2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.

AÇIKLAMA:

 1. Başvurular sadece Online olarak yapılacaktır.
 2. Eksik veya yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 3. Adaylar, başvurularının onaylanıp/onaylanmadığını sistemden takip etmek zorundadırlar. Başvurusu onaylanmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Başvurusu “onaylanmış ve/veya değerlendirmeye alınmış” adaylardan Online başvuru belgesi yanında olmayanlar bilim sınavlarına alınmayacaktır.
 5. Kazanan öğrencilerin isim listeleri ilgili enstitülerin web sayfalarından ilan edilecektir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
 6. Adaylar enstitü içerisinde sadece bir tezli yüksek lisans veya bir doktora programına başvuru yapabilirler (Tezsiz yüksek lisans hariç).
 7. Dörtlük sistemden yüzlük sisteme not dönüşüm puanı olmayanlar için YÖK Not Dönüşüm Tablosu esas alınacaktır.
 8. Dört yıllık Lisans Diploması ile doktora programına başvurabilmek için, ilgili ALES puanı ve AGNO’sunun en az 80 olması gerekir.

Önemli Tarihler

Başvuru Başlama Tarihi 19.01.2021 Kesin Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 10 Şubat 2021
Son Başvuru Tarihi 02.02.2021 Saat:16:00 Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı 11-16 Şubat 2021
Bilim Sınavı Tarihi 04.02.2021 Saat:10:00 Yedek Kontenjan İlanı Tarihi            16 Şubat 2021 Saat 17:00’dan sonra
Sonuçların İlanı  05.02.2021 Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı 17-19 Şubat 2021
Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihleri 08-09 Şubat 2021  
BAŞVURU ADRESİ:
Fen Bilimleri Enstitüsü ilan detayları ve kontenjan bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

Tezli Yüksek Lisans için 

GENEL ŞARTLAR:

 • Başvuracak adayların ilgili “ALES” puanı en az 55 olmalıdır (SBE)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 1.  Dilekçe (Tezli Yüksek Lisans için “http://sbe.bingol.edu.tr/dokumanlar/yuksek-lisans-dokumanlari/” adresinden başvuru dilekçeleri temin edilecektir).
 2. Lisans Diploması
 3. Lisans Not Transkript Belgesi 4. Ön lisanstan tamamlama yoluyla lisans mezunu olan adaylar için Birleştirilmiş Transkript Belgesi.
 4. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen Denklik Belgesi, Diploma ve Transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
 5. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
 6. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
 7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).
 

NOT:

 1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
 2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.

AÇIKLAMA:

 1. Başvurular sadece Online olarak yapılacaktır.
 2. Eksik veya yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 3. Adaylar, başvurularının onaylanıp/onaylanmadığını sistemden zamanında takip etmek zorundadırlar. Başvurusu onaylanmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Kazanan öğrencilerin isim listeleri http://sbe.bingol.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
 5. Adaylar enstitü içerisinde sadece bir tezli yüksek lisans veya bir doktora programına başvuru yapabilirler (Tezsiz yüksek lisans hariç).
 6. Dörtlük sistemden yüzlük sisteme not dönüşüm puanı olmayanlar için YÖK Not Dönüşüm Tablosu esas alınacaktır.
 7. Dört yıllık Lisans Diploması ile doktora programına başvurabilmek için, ilgili ALES puanı ve AGNO’sunun en az 80 olması gerekir.

Önemli Tarihler

Başvuru Başlama Tarihi 19.01.2021 Kesin Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 10 Şubat 2021
Son Başvuru Tarihi 02.02.2021 Saat:16:00 Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı 11-16 Şubat 2021
Sonuçların İlanı 05.02.2021 Yedek Kontenjan İlanı Tarihi            16 Şubat 2021 Saat 17:00’dan sonra
Sınav Sonuçlarına İtiraz  Tarihleri  08-09 Şubat 2020 Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı 17-19 Şubat 2021
BAŞVURU ADRESİ:
Sosyal Bilimler Enstitüsü ilan detayları ve kontenjan bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

Tezli Yüksek Lisans için

GENEL ŞARTLAR:

 1. Başvuracak adayların “ALES SAYISAL, ALES SÖZEL VE ALES EŞİT AĞIRLIK” puanı en az 55 olmalıdır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 1. Dilekçe (Yüksek Lisans başvuru dilekçesi Enstitü web sayfasında “Dokümanlar” bölümünden temin edilecektir).
 2. Lisans Diploması
 3. Lisans Not Transkript Belgesi
 4. Ön lisanstan tamamlama yoluyla lisans mezunu olan adaylar için Birleştirilmiş Transkript Belgesi.
 5. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
 6. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
 7. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
 8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).
 

NOT:

 1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
 2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.
 

AÇIKLAMA:

 1. Başvurular sadece Online olarak yapılacaktır.
 2. Eksik veya yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 3. Adaylar, başvurularının onaylanıp/onaylanmadığını sistemden takip etmek zorundadırlar. Başvurusu onaylanmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Kazanan öğrencilerin isim listeleri ilgili Enstitülerin web sayfalarından ilan edilecektir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
 5. Adaylar Enstitü içerisinde sadece bir tezli yüksek lisans programına başvuru yapabilirler (Tezsiz yüksek lisans hariç).
 6. Dörtlük sistemden yüzlük sisteme not dönüşüm puanı olmayanlar için YÖK Not Dönüşüm Tablosu esas alınacaktır.

 

Önemli Tarihler

Başvuru Başlama Tarihi 19.01.2021 Kesin Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 10 Şubat 2021
Son Başvuru Tarihi 02.02.2021 Saat:16:00 Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı 11-16 Şubat 2021
Sonuçların İlanı 05.02.2021 Yedek Kontenjan İlanı Tarihi 16 Şubat 2021 Saat 17:00’dan sonra
Sonuçlar İtiraz Tarihleri 08-09 Şubat 2020 Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı 17-19 Şubat 2021
BAŞVURU ADRESİ:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü ilan detayları ve kontenjan bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.
Lisansüstü başvurusu ile alakalı görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.
Güncellenen 2020-2021 Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanlarının tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

two × four =