Bilkent Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi Alımı Yapıyor!

0
935

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademik kadro alım ilanı yayımladı.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 4 öğretim elemanı alınacağı ile alakalı ilanı 12 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademik kadro ilanında 4 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI Üniversitemiz GSTMF, Mimarlık Bölümü’ne 2547 S. Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Öğr. Üyesi dışındaki öğr. elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğr. Gör. alınacaktır.”
İlanda İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim elemanı olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi: Uluslararası saygın üniversitelerde Mimarlık alanında lisans; Mimarlık veya Kentsel Tasarım alanlarından birinde yüksek lisans çalışması tamamlamış olmak. Eğitim dili İngilizce olan yüksek öğretim kurumlarında Mimari proje stüdyosu veya yapı sistemleri konulu lisans dersleri vermiş olmak. Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı pratiği içerisinde en az 5 yıllık proje geliştirme, tasarım ve yönetim deneyimine sahip olmak. Mimarlık veya Kentsel Tasarım pratiği içerisinde ulusal veya uluslararası tasarım yarışmalarından ödül almış olmak, YDS’den en az 80 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan muadil bir puan almış olmak. ALES’ten 70 ve üzeri puan almış olmak (Doktorası/Sanatta Yeterliliği veya önceden öğretim görevlisi olarak çalışma geçmişi olanlar ALES’ten muaftırlar.) niteliklerine sahip 1 Öğretim Görevlisi alımı yapılacaktır.

İstenilen Belgeler:

 • Özgeçmiş
 • Diplomalar
 • Yurt dışı diplomalar için denklik belgesi
 • Dilekçe
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Adli Sicil Kaydı
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Önemli Notlar:

 • Başvuru evraklarının GSTMF Dekanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
Sınav Takvimi: 
 • Duyuru Başlama Tarihi: 12 Ağustos 2020
 • Son Başvuru Tarihi: 26 Ağustos 2020
 • Ön Değerlendirme Tarihi: 28 Ağustos 2020
 • Giriş Sınavı Tarihi: 03 Eylül 2020
 • Sonuç Açıklama Tarihi: 08 Eylül 2020

İİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesine ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak öğretim görevlisi alınacaktır.
İlanda İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim elemanı olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
İngilizce Hazırlık Programı: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim, Dilbilim bölümlerinden lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak niteliklerine sahip 3 Öğretim Görevlisi alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar

 • ALES’den en az 70, 2547 sayılı yönetmelik Madde 4 gereğince Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 90 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak gerekir.
 • Lisans mezuniyet notu
 • En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak

İstenilen Belgeler:

 • Başvuru formu
 • Özgeçmiş
 • Lisans diploması fotokopisi (onaylı) veya E-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi
 • Lisans transkripti (onaylı)
 • ALES belgesi
 • Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi
 • Tezli yüksek lisans diploması fotokopisi (onaylı) veya E-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi
 • Hizmet belgesi (Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt dökümü onaylı (kamuda çalışmayanlar),
 • Hizmet Takip
 • Programından (HİTAP) alınan onaylı kayıt dökümü)
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Adli Sicil Kaydı
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Önemli Notlar:

 • Başvuru formuna http://prep.bilkent.edu.tr/en/employment-opportunities/localrecruitment/ adresinden ulaşılabilir.
 • Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 • Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
 • Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge başvuru sırasında sunulacaktır.
 • İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar İngilizce Hazırlık Programı Müdürlüğü’ne ulaşması gerekmektedir.
 • Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.
 • Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İngilizce Hazırlık Program Müdürlüğü’ne ait ilgili sayfadan yapılacak olan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
Sınav Takvimi: 
 • Duyuru Başlama Tarihi: 12 Ağustos 2020
 • Son Başvuru Tarihi: 26 Ağustos 2020
 • Ön Değerlendirme Tarihi: 28 Ağustos 2020
 • Giriş Sınavı Tarihi: 02-03 Eylül 2020
 • Sonuç Açıklama Tarihi: 08 Eylül 2020
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

twelve + 19 =