Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

0
815

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademik kadro alım ilanı yayımladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alınacağı ile alakalı ilanı 20 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanında 1 Destek Personeli (Şoför) 1 Teknisyen ve 6 Büro Personeli alımı yapılacağını duyurdu.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.”

Başvuruda Aranan Şartlar:

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Askerlik durumu itibariyle;
  • a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
  • b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
  • c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
 • Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra olmalı.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 • Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
 • Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35(otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
 • Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

İstenilen Belgeler

 1. Başvuru formu (1. Başvuru formu (www.bilecik.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
 2. 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
 3. Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (ön yüzü)
 5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
 6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 8. Özel şartlarda istenen diğer belgeler ( SGK Hizmet Dökümü, Sertifika v.s.)
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.”
Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı
 • İlan Başvuru Tarihleri: 20 Temmuz – 7 Ağustos 2020 (hafta sonu ve bayram tatilinde başvuru alınmayacaktır.)
 • Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 14 Ağustos 2020
 • Başvuru Şekli: www.bilecik.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

two × 2 =