Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 12 Öğretim Elemanı Alımı Yapacak!

0
1336

 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 12 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 28 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, öğretim elemanı alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 10 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır. Ayrıntılı bilgi ve belgelere www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılacaktır.”
İlanda yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Bozüyük Meslek Yüksekokulu: Tasarım
 • Meslek Yüksekokulu: Tasarım
 • Osmaneli Meslek Yüksekokulu: Elektrik ve Enerji, Makine ve Metal Teknolojileri, Sağlık Bakım Hizmetleri, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
 • Rektörlük: Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi: Psikoloji (11*-12*)
* 11 ve 12 Nolu İlanlarımız “Ülke Kalkınmasında Öncelik Arz Eden Alanlar” kapsamında Öncelikli alan Statüsündedir.
Başvuru Şekli ve İstenilen Belgeler:
 1. Özgeçmiş (YÖK EK-4 formatında) ve Müracaat Formu (Üniversitemizin http://www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınarak imzalanıp doldurulacaktır.)
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi (Sadece Ön Yüz)
 3. Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık.)
 4. Öğrenim Belgeleri
 5. İstenilen öğrenim durumlarına ait transkript belgeleri
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge
 7. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge
 8. Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan kurumundan alınmış onaylı ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu HİTAP hizmet belgesi
 9. ALES Sonuç Belgesi
 10. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi
 11. İlgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yaptığına dair Öğrenci Belgesi. (Tezli yüksek lisans ve doktora programının ilgili ana bilim dalı ile ilişkisini gösteren belge. Transkript veya öğrenci belgesinde istenilen ana bilim dalının yazılı olması gerekmektedir. Ön Değerlendirme/Giriş Sınavı aşamasında e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)
 12. Adayın ilan edilen alanla ilgili deneyiminin en az Lisans mezuniyeti sonrası olması (Yüksek Lisans ve Doktora sonrası da istenilebilir.) ve bunu hem çalıştığı Kurum/Kuruluşlardan alacakları onaylı belge hem de çalıştıkları dönemi gösterir SGK Hizmet Döküm Belgesi (Barkodlu) ile belgelendirmesi şarttır ve bu kaydın ilan tarihinden az 1 (bir) gün öncesi itibarıyla bulunması gerekmektedir.

Açıklamalar

 1. Üniversitemiz web adresinde yayımlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 2. Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir. Birden çok kadroya müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 3. Başvuru sırasında Askerlik belgesi, diplomalar ve öğrenci belgelerinin karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
 4. Atanmaya hak kazanıldığında adayların diplomalarının ve transkript belgelerinin aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.(Adayların belgelerin asıllarını getirmeleri durumunda onaylama işlemi Kurumumuz tarafından yapılacaktır.)
 5. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup İnternet aracılığı ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda yer alan başvuru yerine ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 6. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
 7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun ya da başvuru yapan adayların başvuru koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması halinde bu kişilerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 8. İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
 9. Diğer Kamu Kurumlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan Kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.
 10. İlan edilen kadronun başvuru yeri ve adresi dışında farklı bir adrese gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.
 11. Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca istihdam edilecek olup yapılacak atamalarda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine geçen azami öğrenim süre şartı dikkate alınacaktır.

Önemli

 1. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni” ve “Aydınlatma Metni” nin adayın bilgilendiğine, onay verip vermediğine dair Üniversitemize gönderilmesi gerekmektedir.
 2. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. maddesi uyarınca; açık rıza vermeniz halinde başvuru sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz öz geçmişiniz ve yapılan mülakatlarda edindiğimiz bilgiler de dâhil her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir hukuksal süreçle ilgili olarak müracaat tarihi itibariyle 1 (Bir) yıl süreli olarak, açık rıza verilmemesi halinde başvuru sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz öz geçmişiniz ve yapılan mülakatlarda edindiğimiz bilgiler de dâhil her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir hukuksal süreçle ilgili olarak müracaat tarihi itibariyle 70 (Yetmiş) gün süreli olarak saklanacak olup bu süreç sonunda BŞEÜ Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası’ nda Md.5.3 (Kişisel Verilerin Yok Edilmesi)’de belirtilen yöntemlerle yok edilecektir.
Sınav Takvimi
 • İlk Başvuru Tarihi: 28.12.2020
 • Son Başvuru Tarihi: 11.01.2021
 • Ön Değerlendirme Tarihi: 13.01.2021
 • Giriş Sınavı Tarihi: 19.01.2021
 • Giriş Sınavı Sonuç Açıklama Tarihi: 21.01.2021
 • Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.bilecik.edu.tr

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

2 × 1 =