Batman Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

0
829

Batman Üniversitesi akademik kadro alım ilanı yayımladı.

Batman Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alınacağı ile alakalı ilanı 20 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanında 1 Harita Mühendisi, 1 Bilgisayar Mühendisi, 1 Programcı, 1 Teknisyen ve 1 Biyolog alımı yapılacağını duyurdu.
Batman Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.”

Genel ve Özel Şartlar:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 5. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).
 6. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 7. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
 8. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 9. Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2018 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2018 KPSS P93, Orta Öğretim Mezunları için 2018 KPSS P94 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
 10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 11. Sadece bir unvan için başvurulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 12. Özel şartları ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlıyor olmak.
 13. Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan Programcı kadrosu için ilan edilen pozisyon sayısının beş katı, Kurumumuz Sözleşmeli Personel Sınav, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonunca yazılı veya sözlü sınava tabi tutulacaktır. Beş katı hesabında, son sırada puan eşitliği olması halinde, bu durumda olan bütün adaylar sınava davet edilecektir.

İstenilen Belgeler

 1. Başvuru Formu (www.batman.edu.tr )adresinden temin edilebilir.)
 2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
 3. Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi.
 4. Nitelikler bölümünde istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları.
 5. SGK Hizmet Dökümü.
 6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
 7. 1 adet vesikalık fotoğraf.
 8. Yabancı Dil Puanı.
Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı
 • Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Batman Üniversitesi resmi internet sayfası www.batman.edu.tr‘den temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya mail yoluyla ([email protected]) müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir
İlk Başvuru Tarihi: 20 Temmuz 2020
Son Başvuru Tarihi: 3 Ağustos 2020

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

8 − one =