Bahçeşehir Üniversitesi 49 Akademisyen Alımı Yapacak!

0
1258

Bahçeşehir Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Bahçeşehir Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 40 öğretim üyesi ve 5 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 14 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Bahçeşehir Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 25 Doktor Öğretim Üyesi, 9 Doçent ve 10 Profesör ile 5 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” , “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Yükseltme ve Atama Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.”
İlanda yer alan Bahçeşehir Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Diş Hekimliği Fakültesi: Klinik Bilimler
 • Eğitim Bilimleri Fakültesi: Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Hukuk Fakültesi: Özel Hukuk, Kamu Hukuku
 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: İşletme Bölümü, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Psikoloji Bölümü
 • İletişim Fakültesi: Dijital Oyun Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, Sinema ve Televizyon, Yeni Medya
 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri: Endüstri Mühendisliği
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Meslek Yüksekokulu: Dış Ticaret

Başvuru  Şartları ve İstenilen Belgeler:

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
 1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.
 2. Yabancı Dil Yeterliliği
  1. Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan yönetmeliğin 8. maddesini 7. fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
  2. Türkçe Öğretim Yapan Bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından Kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 55 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan yönetmeliğin 8. maddesini 7. fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
 3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.
 4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.
Öğretim Üyeleri için İstenen Belgeler
 1. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarının, bölümü, başvuracağı alanı belirten ve İlan sıra numarasının yer aldığı bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen (14/12/2020 – 28/12/2020) süre içerisinde şahsen veya kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlgili Formlara bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.
 2. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş
 3. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)
 4. Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 5. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)
 6. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan yönetmeliğin 8. maddesini 7. fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlayan belge
 7. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
 8. Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
 9. Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan 1 takım akademik dosya ile bu çalışmaların yer aldığı, Prof. adayları için 7 adet CD veya USB, Doç. ve Dr. Öğr. Üyesi adayları için 4 adet CD veya USB teslim edeceklerdir.
 10. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 11. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
Öğretim Elemanları için İstenen Belgeler
 1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadro ile ilgili olarak Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, İlan Sıra No, Başvuru Tarihi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
 2. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 4. Öz geçmiş,(YÖK Formatında)
 5. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınav(ALES) Belgesi
 6. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan yönetmeliğin 8. maddesini 7. fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlayan belge
 7. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
 8. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
 9. Resmî Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
 10. Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak onaylı belge)
 11. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

Başvuru Tarihleri ve İletişim

 • Sınav Takvimi
  • İlan Tarihi : 14/12/2020
  • Son Başvuru Tarihi : 28/12/2020
  • Ön Değerlendirme Tarihi : 30/12/2020
  • Giriş Sınavı Tarihi : 04/01/2021
  • Sonuç Açıklama Tarihi : 06/01/2021
 • BAŞVURU YERİ: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No: 4 Beşiktaş İstanbul
 • Tel: (212) 381 58 52, (212) 381 58 69
 • Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.
 • Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren (14/12/2020 – 28/12/2020) 15 gündür.
İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

fifteen + sixteen =