Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

0
743

Atatürk Üniversitesi akademik personel alım ilanı yayımladı.

Atatürk Üniversitesi, çeşitli fakülte/enstitü bölüm ve ana bilim dallarına 29 akademik personel alınacağı ile alakalı ilanı 25 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Atatürk Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanında toplamda  25 Araştırma Görevlisi ve 4 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır “
İlanda Atatürk Üniversitesi öğretim elemanı olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Edebiyat Fakültesi: Arap Dili ve Edebiyatı, Beşeri ve İktisadi Coğrafya ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerine
 • Fen Fakültesi: Anorganik Kimya bölümüne
 • Güzel Sanatlar Fakültesi: Tezhip bölümüne,
 • Hemşirelik Fakültesi: Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Hemşireliği bölümlerine
 • Hukuk Fakültesi: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, İslam Hukuku, Medeni Hukuk bölümlerine
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Muhasebe ve Finansman
İlanda kadro açılan diğer fakülte ve bölümlere buradan ulaşabilirsiniz

Genel Şartlar:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması hâlinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sistemi olması hâlinde ilgili tarihte mezun olunan Üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.
 4. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
 5. İlgili Yönetmeliğin 6/4. maddesi kapsamında alınacak öğretim görevlileri için dil puan şartı 80 puandır.

Özel Şartlar:

 1. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yükseklisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

İstenilen Belgeler 

 1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://atauni.edu.tr/ adresinden indirilebilir. Formda ilan numarası ve resmi gazete tarihi mutlaka belirtilecektir.)
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 3. Özgeçmiş
 4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (E-Devletten alınabilir.)
 5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
 6. Lisans Transkripti (onaylı).
 7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.
 8. Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan)
 9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)
 10. Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
 11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
 12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.)
 13. Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.
 14. Özel şart olması hâlinde özel şarta ilişkin belgeler

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
 • Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://atauni.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 • Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 • İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
 • E-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
 • İlgili anabilim dalının bağlı bulunduğu bölümde lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı getirdikleri takdirde müracaatları alınacaktır.

Başvuru Tarihleri 

Son başvuru tarihi, ilanımızın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
Başvuru Başlangıç Tarihi: 25.06.2020
Son Başvuru Tarihi: 09.07.2020
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi: 17.07.2020
Sınava Giriş Tarihi: 20.07.2020
Sonuç Açıklama Tarihi: 27.07.2020
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: https://atauni.edu.tr/
Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta ile (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden Kurumumuz sorumlu değildir.) Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır
İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

11 − 3 =