Atatürk Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

0
964

Atatürk Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğüne; Hemşire, Sağlık Teknikeri, Ebe, Diğer Sağlık Personeli, Biyolog, Diyetisyen, Psikolog, Röntgen Teknisyeni, Eczacı, Laborant ve Fizyoterapist branşlarına 466 Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapılacağını duyurdu.

Atatürk Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli ilanında 284 Hemşire, 7 Ebe, 105 Sağlık Teknikeri, 45 Diğer Sağlık Personeli, 5 Eczacı, 5 Fizyoterapist, 3 Psikolog, 2 Diyetisyen, 2 Biyolog, 4 Laborant, 4 Röntgen Teknisyeni alımı yapılacaktır.

“Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 466 sözleşmeli personel alınacaktır”

 

Genel Şartlar:

 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
  a-) Türk Vatandaşı olmak,
  b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
  hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,
  hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal
  varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  d-) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek
  sınıfına geçirilmiş olmak,
  e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen
  şartları taşımaları gerekmektedir.
 • Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (P94) puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (P93) puanı, Lisan mezunları için 2018 KPSS (P3) puanı değerlendirilecektir.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 41. maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kumlu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (b) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı dununu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek

 

ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 1. KPSS Sınav Sonuç Belgesi
 2. Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-devlet kapısı çıktısı)
 3. Askerlik Durum Belgesi
 4. Adli Sicil Durum Belgesi (e-devlet kapısından oluşturulmuş belge)
 5. Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika
 6. SGK Hizmet Dökümü (İş tecrübesi istenilen pozisyonlarda barkodlu e-devlet kapısı çıktısı)

Başvuru Şartları ve Tarihleri

 • Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Üniversitemizin https://hastaneilan.atauni.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. (Başvuru son günü saat 23.59’a kadar).
 • Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar sistemden istenilen bilgi ve belgelerini yüklediğinde başvuru tamamlanarak başvuru aday numarası oluşacaktır.
 • Başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup eksik veya yanlış bildirimlerde sorumluluk adaya ait olacaktır.
 • Süresinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusunda geçersiz sayılacaktır.)
Başvuru Tarihleri
İlk Başvuru Tarihi: 26.06.2020
Son Başvuru Tarihi: 10.07.2020

İletişim:

 • Sağlık Araştırma ve uygulama Merkez Müdürlüğü kadrolarına yapılacak online başvuru desteği için ilgili telf : (0442) 231 14 16
 • Başvuru şartları ile ilgili Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Personel Özlük Birimine ait (0442) 344 66 40 / 66 41

İlanla alakalı diğer detaylara ulaşmak için Resmi Gazete İlanını inceleyiniz.

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

16 + eleven =