Artvin Çoruh Üniversitesi Akademisyen Alım İlanı Yayımladı

0
561

Artvin Çoruh Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Artvin Çoruh Üniversitesi, öğretim üyesi alımı yapılacağını ilettiği 28 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ilanında toplamda 2 öğretim üyesi ve 9 öğretim elemanı alımı yapılacağını duyurdu.

Artvin Çoruh Üniversitesi, öğretim üyesi alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında 2 Doktor Öğretim Üyesi ile 7 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”,”657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri” uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.  “
İlanda yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi alım yapılacak öğretim üyesi kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Hemşirelik
 • Artvin Meslek Yüksekokulu: Tasarım

Başvuru Şartları ve İstenen Belgeler

 1. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçe, bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, öz geçmiş, puan tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını salt okunur 4 (dört) adet CD’ye aktarıp ilgili akademik birime teslim edeceklerdir.
 2. Başvuruların 28/12/2020 ilan tarihi itibarı ile 15 (on beş) gün içerisinde (11/01/2021 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Not:
 1. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.
 2. Halen bir kamu kurumunda çalışıyor veya önceden çalışmış olanların kurumlarından aldıkları onaylı hizmet belgelerini de eklemeleri gerekmektedir.
 3. Adaylar CD dışında ayrıca; başvuru dilekçesinin ekinde bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, öz geçmiş, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi, puan tablosu, lisans, yüksek lisans, doktora diploması onaylı suretlerini içeren çıktıları bir nüsha halinde ilgili birime teslim edeceklerdir.
 4. e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgeler geçerli olup ayrıca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.

Öğretim Elemanı Alım İlanı

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; “10/07/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi”, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”, 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi” hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.”

GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 4. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR:

 1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 2. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 3. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 4. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

 1. Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresi DUYURULAR bölümünde bulunan “Öğretim Elemanı İlanı” altındaki “Öğretim Elemanı Başvuru Formu”nun çıktısı alınarak (formda ilan numarası mutlaka belirtilerek) doldurulacaktır.
 2. Özgeçmiş
 3. Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Fotokopisi)
 4. Yüksek Lisans / Doktora Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Fotokopisi)
 5. Öğrenci Belgesi (Yüksek Lisans/Doktora)
 6. ALES Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
 7. Yabancı Dil Belgesi (İnternet Çıktısı)
 8. Alanında İş Tecrübe Belgesi (SGK belgesi ile birlikte)
 9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
 10. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Seyitler Yerleşkesi adresine ulaşması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları http://www.artvin.edu.tr web adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuracaklardır. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 • Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
 • Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
 • Başvuru formunda ilan numarası kesinlikle belirtilecektir. Eksik veya hatalı bildirilen ilan numaralarından ilgili kişi sorumlu olup Üniversitemiz sorumlu değildir.

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

twenty − 9 =