Antalya Bilim Üniversitesi 12 Akademisyen Alımı Yapacak!

0
1269

Antalya Bilim Üniversitesi, akademisyen alımı yapacak.

Üniversite bünyesine ait çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 10 öğretim üyesi ve 2 öğretim elemanı alımını içeren ilanı 8 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Antalya Bilim Üniversitesi, Resmi Gazete ilanında akademisyen kadrolarına toplamda 1 Profesör, 1 Doçent ve 8 Doktor Öğretim Üyesi ile 1 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi alımı yapılacaktır.

İlanda yer alan Antalya Bilim Üniversitesi akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Diş Hekimliği Fakültesi: Klinik Bilimler Bölümü, Temel Bilimler Bölümü
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
 • Mühendislik Fakültesi: Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İstenen Belgeler:

Öğretim Üyeleri için Başvuru Belgeleri

 • İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre istenen belgeler aşağıda iletilmiştir:
 • Ana bilim dalını belirten bir dilekçe ekinde, YÖK formatında öz geçmişini, kimlik fotokopisi ile 
 • Öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini ve ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları eklemelidir.
 • Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde ve bir adet elektronik kopya (CD) hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne teslim etmelidir.
 • Adaylar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurularını tamamlamalıdır.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ise Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 • Bu nedenle Üniversitelerarası Kurul, denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvuruları kabul etmemektedir.

Öğretim Elemanı Alım İlanı

İlanda yer alan Antalya Bilim Üniversitesi akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Meslek Yüksekokulu: Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı
 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: İşletme Bölümü

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin;

GENEL ŞARTLAR:
 • Öğretim üyesi dışındaki Öğretim Elemanı kadroları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıma şartı bulunmaktadır.
 • Ayrıca, ALES şartı olan başvurularda adaylar en az 70 puanla başvuru yapabilirler. Eğer, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı isteyenler için, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilmektedir.
 • Adaylardan,
  • İlk olarak, Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi kadro atamalarında, atama yapılan programın eğitim dilinde dil puanı istenmektedir.
  • Bunun yanında, bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolarda Öğretim Görevlisi atamalar ı ve  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere Öğretim Görevlisi kadroları atamalarında ilgili dilde dil puanı istenmektedir.
  • Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek Öğretim Görevlisi atamaları için en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan da bu puan muadili bir puana sahip olmanız gereklidir.
  • Son olarak, Araştırma Görevlisi kadroları için ise Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmanız gerekir.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 • Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilmektedir.
 • Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde, Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 • Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Öz geçmiş YÖK formatında olmalıdır.
 3. Transkript, Diploma ve var ise Denklik Belgesinin fotokopisi 
 4. ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı
 5. Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Fotoğraf (2 adet).
 8. Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
 9. Tecrübe Belgeleri 
 10. Askerlik Belgesi
 11. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

AÇIKLAMALAR:

 • Başvuru veya kazanılmış atama hakkında belgelerin onaylı olması gereklidir.  Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” ya da noter onayı istenmektedir.
 • Belgelerin geçerli olması için Noter Onaylı olması gerekir. Aksi takdirde geçersiz kabul edilir.
 • İlgililerin Üniversitemizin adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
 • Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve  postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
 • Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • İstenen şartları taşımayan ve belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların işlemleri iptal edilecektir. Bu adaylar bu nedenle hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • İdare gerekli gördüğü takdirde “İlanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
 • Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvurma hakkına sahiptir.
 • İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Başvuru Tarihleri:
 • İlan Tarihi : 08.02.2021
 • Son Başvuru Tarihi : 22.02.2021
 • Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.antalya.edu.tr
 • Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu İle
Adres: Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı /ANTALYA

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

19 + twelve =