Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 95 Akademisyen Alımı Yapacak!

0
1338

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademisyen alım ilanı yayımladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 62 öğretim üyesi ve 33 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademisyen alım ilanında 9 Doktor Öğretim Üyesi, 35 Doçent ve 18 Profesör ile 13 Öğretim Görevlisi ve 20 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan “ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma ek koşulları” hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. “
İlanda yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve üniversiteye alım yapılacak öğretim üyesi kadroları için ilgili kadroyu içeren fakülteler aşağıda iletilmiştir:
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi: Yeni Medya ve İletişim, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgi ve Belge Yönetimi, Sosyoloji, Mütercim ve Tercümanlık, Psikoloji
 • İslami İlimler Fakültesi: Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları
 • Hukuk Fakültesi: Özel Hukuk, Kamu Hukuku
 • Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi: Endüstriyel Tasarım , Endüstriyel Tasarım, Mimarlık
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi: Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • İşletme Fakültesi: İşletme, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Hemşirelik,
 • Diş Hekimliği Fakültesi: Klinik Bilimler
 • Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi: Havacılık ve Uzay Mühendisliği
 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
 • Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü: Güvenlik Çalışmaları

Başvuru Şartları ve İstenilen Belgeler:

Başvurular 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na göre yapılacaktır.
 • Profesör kadroları daimi statüde olup;
  • Bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamasını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, yabancı dil başarı belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 1 adet fiziksel dosya ile birlikte dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 6 takım da CD veya taşınabilir belleğe ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir
 • Doçent kadroları daimi statüde olup;
  • Bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 1 adet fiziksel dosya ile birlikte dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 4 takım da CD veya taşınabilir belleğe ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların;
  • Başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 1 adet fiziksel dosya ile birlikte dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 4 takım da CD veya taşınabilir belleğe ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
 • Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Esenboğa Merkez Külliyesi Çubuk /ANKARA

Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır”
İlanda yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi ve üniversiteye alım yapılacak öğretim elemanı kadroları için ilgili kadroyu içeren fakülteler aşağıda iletilmiştir:
 • Hukuk Fakültesi: Özel Hukuk
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi:  Yeni Medya ve İletişim, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Sosyoloji
 • Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi: Mimarlık, Görsel İletişim Tasarımı
 • İslami İlimler Fakültesi: Felsefe ve Din Bilimleri
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi: Havacılık ve Uzay Mühendisliği
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi: İktisat,
 • İşletme Fakültesi: Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Tıp Fakültesi: Temel Tıp Bilimleri
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Egzersiz ve Spor Bilimleri, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
İlanda yer alan diğer alım yapılacak fakülte / birim detayları için tıklayınız

Başvuruda İstenen Belgeler:

 • Başvurulan unvan, birim, bölüm, program ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu dilekçe ve (https://aybu.edu.tr/pdb/content_detail257-542-duyurular.html?src=0) adresinde yer alan Öğretim Elemanı başvuru formu,
 • Özgeçmiş.
 • ALES sonuç belgesi.(Sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.)
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı)
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.(Onaylı / e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.
 • Diploma veya Geçici mezuniyet Belgeleri (Lisans ve Tezli Yüksek Lisans) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet dışında diploma/geçici mezuniyet belgelerinin mutlaka Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı / mühürlü olması gerekmektedir. (Yabancı Öğretim Kurumlarından alınan diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)
 • Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri.( Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı / mühürlü )
 • Öğrencilik Belgesi onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı. ( Lisansüstü öğrenci şartı aranan ilanlarda getirilecektir.)
 • Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce kamu kurumunda çalışmış ve ayrılmış olanlar Onaylı Hizmet Belgesi , özel sektörde çalışmış veya çalışıyor olanlar ise Onaylı veya e-Devlet çıktısı hizmet belgesi getireceklerdir.

Sınav Takvimi

 • Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
 • Ön Değerlendirme Tarihi : 08.01.2021
 • Sınav Giriş Tarihi : 13.01.2021
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 15.01.2021

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

6 − 1 =