Ankara Üniversitesi 36 Öğretim Elemanı Alımı Yapıyor!

0
1025

Ankara Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı yayımladı.

Ankara Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 36 öğretim öğretim elemanı alınacağı ile alakalı ilanı 28 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Ankara Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanında 29 Araştırma Görevlisi ve 7 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. “
İlanda Ankara Üniversitesi akademisyen kadroları için alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Eczacılık Fakültesi: Farmasötik Mikrobiyoloji ABD, Farmakoloji ABD, Farmasötik Teknoloji ABD
 • Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi: Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı ABD, Ermeni Dili ve Kültürü ABD
 • Eğitim Bilimleri Fakültesi: Zihin Engelliler Eğitimi ABD, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD, Eğitim Programları ve Öğretim ABD, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD
 • Fen Fakültesi: Astrofizik ABD, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD.,Biyokimya ABD, Reel ve Komp. Fonk. Teorisi ABD.,
 • Güzel Sanatlar Fakültesi: Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ABD, Temel Sanat Eğitimi ABD
 • Hukuk Fakültesi: Anayasa Hukuku ABD, Medeni Hukuk ABD
 • İlahiyat Fakültesi: Din Psikolojisi ABD,Mantık ABD, Türk İslam Edebiyatı ABD, Arap Dili ve Belagati ABD
 • İletişim Fakültesi: Kişilerarası İletişim ABD , Radyo ve Televizyon ABD
 • Mühendislik Fakültesi: Enerji Mühendisliği ABD, Gıda Mühendisliği ABD
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Ortez-Protez ABD
 • Spor Bilimleri Fakültesi: Spor Sağlık Bilimleri ABD
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi: Ticaret Hukuku ABD, Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD
 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi: Aktüerya Bilimleri ABD
 • Tıp Fakültesi: Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD, Genel Cerrahi ABD-Cerrahi Onkoloji BD, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast. ABD, Radyoloji ABD
 • Veteriner Fakültesi: Veterinerlik Fizyolojisi ABD, Veterinerlik Mikrobiyolojisi ABD, Veterinerlik Patolojisi ABD, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ABD
 • Ziraat Fakültesi: Peyzaj Mimarlığı ABD, Süt Teknoloji ABD, Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD
 • Kök Hücre Enstitüsü: Kök Hücre ve Yenileyici Tıp ABD
 • Biyoteknoloji Enstitüsü: Biyoteknoloji ABD
 • Devlet Konservatuvarı: Çalgı ASD
 • Organize Sanayi Böl. MYO: Dijital Fabrika Teknolojileri Pr
 • Elmadağ MYO: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr.
Başvuru için gerekli belgeler:
 1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Öz geçmiş,
 4. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve lisansüstü öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösteren onaylı belge)
 5. Lisans Transkripti (onaylı belge) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
 6. ALES Belgesi
 7. 2 adet fotoğraf
 8. Yabancı Dil Belgesi
 9. Deneyim belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
 10. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
ÖNEMLİ NOTLAR
 1. Başvuru şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
 2. Sonuçlar kadronun ilan edildiği birimin internet adresinde yayımlanacaktır.
 3. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 4. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
 5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 6. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 7. Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.
 8. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir
  1. 06.02.2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile
  2. Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
 9. Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
 10. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
 11. İlanımıza http://www.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
Sınav Takvimi
 • Duyuru Başlama Tarihi : 28.12.2020
 • Son Başvuru Tarihi : 12.01.2021
 • Ön Değerlendirme Tarihi : 19.01.2021
 • Sınav Giriş Tarihi : 27.01.2021
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 03.02.2021

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

four × 1 =