Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 12 Akademisyen Alımı Yapıyor!

0
1236

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 7 öğretim üyesi ve 5 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 02 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 1 Profesör, 4 Doçent ve 2 Doktor Öğretim Üyesi ile 5 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir. “
İlanda yer alan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren fakülteler aşağıda iletilmiştir:
 • Hukuk Fakültesi: Kamu Hukuku Bölümü
 • İslami İlimler Fakültesi: Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi: Psikoloji Bölümü
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi: Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ekonomi Bölümü
 • Yabancı Diller Yüksekokulu: Yabancı Diller Bölümü

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe
 2. Öz geçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşacak şekilde profesörlük kadro başvuruları için 6 takım, doçent ve doktor öğretim üyesi kadro başvuruları için 4 takım dosya
 3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (onaylı)
 4. Yabancı dil belgesi (80 puan)*
 5. 2 adet fotoğraf
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası
 8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT:

 1. Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.
 2. Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD vb.) verebilirler.
 3. Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
 4. İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 5. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.
 6. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 7. Profesör kadrosuna başvuran adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir. * Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı gereğince;
  1. Başvurulacak anabilim dalındaki verilen eğitim dilinden olmak şartı ile yurtdışında veya yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapmış adaydan yabancı dil puan şartı aranmaz.
  2. Hukuk Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi için ilan edilen kadrolar için 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinin 2. fıkrası uyarınca istenen yabancı dilden (55) puan barajı aranacaktır.
Başvuru Detayları ve Tarihi
 • Adayların öz geçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını, profesör kadroları için 6 takım,doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için 4 takım olarak ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
İletişim Adresi:
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Hükümet Meydanı Ulus – ANKARA Tel: (312) 596 47 43 – 596 44 59 – 596 44 53

Öğretim Elemanı Alım İlanı

“Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine ve “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar”a göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.”

İstenilen Belgeler:

 1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vs.) açıkça belirtilecektir.
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Öz geçmiş,
 4. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve lisansüstü öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösteren onaylı belge)
 5. Lisans Transkripti (onaylı belge) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
 6. ALES Belgesi
 7. 2 adet fotoğraf
 8. Yabancı Dil Belgesi
 9. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
ÖNEMLİ NOTLAR
 • Başvuru şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
 • Sonuçlar kadronun ilan edildiği birimin internet adresinde yayımlanacaktır.
 • Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 • Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
 • Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 • Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.
 • Sınavlar aynı saatte olacağından müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
 • İlanımıza http://www.asbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

SINAV TAKVİMİ

 • Duyuru Başlama Tarihi : 02.10.2020
 • Son Başvuru Tarihi : 16.10.2020
 • Ön Değerlendirme Tarihi : 21.10.2020
 • Sınav Giriş Tarihi : 28.10.2020
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 02.11.2020

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

8 + 20 =