Ankara İli Çankaya Belediyesi Memur Alım İlanı

0
233

Ankara ili Çankaya Belediyesi memur alımı ile alakalı Resmi Gazete’de ilan yayımladı

Ankara ili Çankaya Belediyesi, en az ön lisans mezunu Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Veznedar, Tahsildar, Evlendirme Memuru, Çocuk Eğitimcisi, Hizmetli branşlarında 27 Memur alınacağını belirten ilanı 16 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

“İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü,
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama
yoluyla memur alınacaktır. “

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrolarına başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1 – BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
 • İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuran adayların, 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  • a) Türk vatandaşı olmak,
  • b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
   işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta yararlanılan türden olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmayan veya
   askerlik çağında olmamak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapan, ertelenen veya yedek sınıfa geçirilen durumunda olmak,
  •  
  • e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
   bulunmamak,
  • f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
  • g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.
2 – BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
 • a) İlande belirtilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılan
  unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanına sahip olmak,
 • b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmamak,
 • c) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
  bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

Başvuru için İstenen Belgeler

 • Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemizin www.cankaya.bel.tr internet adresi
  üzerinden alınabilen başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
   üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi 
  • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği 
  • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
   çıktısı,
  • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılarak),
  • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
   bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair
   transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği 
  • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe.

 Başvuru Yeri,Şekli ve Tarihi:

 • Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
  • a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 16.04.2021-22.04.2021
   tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.
  • b) Adaylar başvurularını; şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda
   www.cankaya.bel.tr internet adresinden yapabilecektir.
  • c) Şahsen yapılacak başvurular, Çankaya Belediye Başkanlığı Vedat Dalokay Kokteyl
   Salonu “Adres: Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 39 Vedat Dalokay Kokteyl Salonu (Kurtuluş
   Parkı İçi) ÇANKAYA/ANKARA” adresinde yapılacaktır.
  • d) İadeli taahhütlü posta yolu ile yapılacak başvurular, Çankaya Belediye Başkanlığı
   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adına Çankaya Belediye Başkanlığı (Adres: Ziya Gökalp Caddesi No: 11 A-1 Blok Kat: 7 Kızılay ÇANKAYA/ANKARA) adresine yapılacaktır.
  • e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
   Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • f) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
   alınmayacaktır.

Resmi Gazete ilanı üzerinden detaylara ulaşmak için tıklayınız

Diğer memur alım ilanlarına buradan ulaşabilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

thirteen + 8 =