Aksaray-Gülağaç Belediyesi Memur Alımı İlanı

0
373

Aksaray ili Gülağaç Belediyesi İŞKUR’da  memur alımı ilanı yayımladı

En az Ön lisans mezunu Tekniker alınacağını belirten ilan İŞKUR Kamu Memur Alımları sayfasında yayımlandı.

Aksaray ili Gülağaç Belediyesi memur alımı ilanı yayımladı ve  1 memur alımı yapılacağını duyurdu. İlan ana detayları aşağıda bulunmaktadır ve diğer tüm bilgiler için İŞKUR ilanını inceleyebilirsiniz: “Aksaray İli Gülağaç Belediye Başkanlığından: Gülağaç Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla tekniker alınacaktır. ”
 • Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

Genel Şartlar

İlan edilen tekniker kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Özel Şartlar

 1. İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
Başvuru için İstenilen Belgeler
Başvuru sırasında;Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.gulagac.bel.tr internet adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 • Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
 1. Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 15.05.2020 tarihinden 19.05.2020 Salı günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir. Adaylar başvuru belgelerini; – Elektronik ortamda, Belediyemiz www.gulagac.bel.tr internet adresine, – Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Gülağaç Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Meydan Mahallesi Turgut Özel Caddesi No: 4 Gülağaç / AKSARAY) gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 2. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İlan detaylarını inceleyebilirsiniz

 • “Beykoz Belediyesi Zabıta Alım İlanı” haberimizi buradan inceleyebilirsiniz.
 • “Konya-Selçuklu Belediyesi Zabıta Alımı Yapıyor” haberimizi buradan inceleyebilirsiniz.
 • “Erzurum-Şenkaya Belediyesi Memur Alımı Yapıyor” haberimizi buradan inceleyebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

5 × two =