Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel İlanı

0
1457
07.05.2020 tarihli Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 06.05.2020 tarih ve 31119 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun yayımlanan “Öğretim Üyesi Alım İlanı”nın açıklama metninde yer alan “Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ve posta ile yapılacaktır.” ifadesi “Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmelerden kaynaklı başvurular kabul edilmeyecektir.” şeklinde düzeltilmiştir.

Akdeniz Üniversitesi akademik personel ilanı yayımladı.

Akdeniz Üniversitesi, çeşitli fakülte ve bölümlerine 14 Doktor Öğretim Üyesi, 14 Doçent, 12 Profesör  ve 9 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağı ile ilgili ilanı 6 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Akdeniz Üniversitesi akademik kadro ilanında toplamda 49 Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alımı yapacağını duyurdu. “Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır.”
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir.

Başvuru Yeri ve Tarihleri:

 • Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ve posta ile yapılacaktır.
 • Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
 • İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
İlan Başlangıç Tarihi: 06.05.2020 Son Başvuru Tarihi: 20.05.2020

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

” Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.”

Genel Şartlar:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
 2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 3. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
 4. ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir.
 5. Fakülteler ve Rektörlük bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır.
 6. Meslek Yüksekokulu bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın tercihine göre, ilanda belirtilen ALES puan türünü ya da lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü kullanabilecektir.
 7. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 8. Meslek yüksekokulu haricindeki kadrolarda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
 9. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

MUAFİYET

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan başvuru formu)eksiksiz doldurulmalıdır.
 2. Özgeçmiş. (Kurum içi müracaatlarda AVES özgeçmiş çıktısı ( YÖK Formatında)),
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 4. Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
 5. ALES sonuç belgesi.
 6. Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)
 7. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik Belgesinin) aslı veya onaylı örneği (e-devlet kapısından alınacak karekodlu mezuniyet belgesi de kabul edilecektir.)
 8. Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği.
 9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi.
 10. Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi. (ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)
 11. Onaylı Hizmet Belgesi. (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge.)

AÇIKLAMALAR:

 1. Askerlik Belgesi ve diplomaların başvuru sırasında e-devlet kapısından alınacak karekodlu belgeler kabul edilmektedir.
 2. Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.
 3. e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler hariç, başvuruda istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
 4. Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında yönetmelik uyarınca yapılacaktır.
 5. Başvurular ilanda belirtilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler ile aynı birimdeki birden fazla kadro ilanına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 6. Üniversitemiz sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve Sınav Takvimi

Duyuru Başlangıç Tarihi : 06.05.2020 Son Başvuru Tarihi : 20.05.2020 Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 28.05.2020 Giriş Sınavı Tarihi : 02.06.2020 Nihai Değerlendirme : 05.06.2020 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: http://personel.akdeniz.edu.tr/
Adres: Başvuru Adresi Başvurular İlgili Birime Yapılacaktır.
Resmi Gazete İlanı
Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

1 × 5 =