Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

0
1058

Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayımlandı.

Akdeniz Üniversitesi 15 Haziran 2020 tarihinde resmi gazetede yayımladığı ilana göre hem Akdeniz Üniversitesi Hastanesine hem de üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesine sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacaktır. 

İlanda Hemşire, Diğer Sağlık Personeli, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni,  Eczacı, Diyetisyen, Psikolog, Laborant ve Fizyoterapist branşlarında iki farklı birime toplamda 245 Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapılacağını duyurdu.

Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli ilanında toplamda 173 Hemşire, 2 Diyetisyen, 3 Psikolog, 1 Fizyoterapist, 38 Sağlık Teknikeri, 3 Eczacı, 1 Röntgen Teknisyeni, 21 Diğer Sağlık Personeli ve 3 Laborant alımı yapılacaktır.

“Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) ve Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) grubu (*Eczacı hariç) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 245 (ikiyüzkırkbeş) adet sözleşmeli personel alınacaktır. “

Genel Şartlar:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 4. 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
 5. Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93), puanı esas alınacaktır. Hemşire adaylarının 60 (Altmış) ve
  üzeri puana sahip olması gerekmektedir. Diğer pozisyonlar için 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
  * “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı
  aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır.
 6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
  olmak.
 7. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da
  “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
  kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 8. Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35(otuz beş) yaşından gün almamış
  olmak.
 9. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

 1. Online olarak Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan
  pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların http://mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayit ve
  Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların
  http://mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayitdis web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
 2. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya
  başvuru yapamayacaktır.
 3. Adaylar KPSS puan türü, yılı ve puanını içeren belgelerini ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu belge üretilmeli ve online kayıt sistemine bu belge orijinal formatında yüklenmelidir. Adayların tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Adayların mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecek olup, başvurulan pozisyona
  uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak
  başvurularının tanımlanıp tanımlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
 6. Başvurusu “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 7. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimi ve Diş Hekimliği Fakültesi Personel İşleri Birimi personeli tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 8. Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş)
  gün içerisinde yapılabilecektir.
 9. Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul
  edilmeyecektir.
 10. Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Başvuru Tarihleri

İlk Başvuru Tarihi: 15.06.2020

Son Başvuru Tarihi: 29.06.2020

 

İlanla alakalı diğer detaylara ulaşmak için Resmi Gazete İlanını inceleyiniz.

Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

2 + thirteen =