Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Akademik Personel Alımı Yapacak!

0
735

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademik kadro alım ilanı yayımladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, çeşitli fakülte / enstitü ve bölüm / ana bilim dallarına 15 akademik personel alınacağı ile alakalı ilanı 16 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademik personel alım ilanında toplamda 4 Doçent ve 7 Doktor Öğretim Üyesi ile 4 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir “
İlanda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Eczacılık Fakültesi: Eczacılık Meslek Bilimleri, Eczacılık Temel Bilimleri
 • Fen Edebiyat Fakültesi: Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Psikoloji, Rus Dili ve Edebiyatı bölümlerine
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İşletme
 • İslami İlimler Fakültesi: Temel İslam Bilimleri
 • Meslek Yüksekokulu: Bilgisayar Teknolojileri

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı İlanı

^”Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)
Üniversitemizin akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır. Pandemi sürecinde İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.”
İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
İlanda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim elemanı olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Fen Edebiyat Fakültesi: Psikoloji
 • Sağlık Yüksekokulu: Hemşirelik

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler:
Araştırma görevlileri için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.
 1. Başvuru Formu (https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=916&bid=265&tid=7)
 2. Özgeçmiş,
 3. ALES sonuç belgesi,
 4. Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların aslı veya onaylı örneği)
 5. Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (elektronik imzalı, aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.) öğrenci belgesi ve transkripti (elektronik imzalı, aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.)
 6. Lisans / Yüksek Lisans/ Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik belgesinin) aslı veya onaylı örneği ya da e- devletten alınmış karekodlu mezuniyet belgesi
 7. Lisans transkripti (elektronik imzalı, aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.)
 8. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 9. Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf,
 10. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi,
 11. Adli Sicil Kaydı Belgesi,

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

 1. 06.02.2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.
 2. Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili Fakülte/Yüksekokula şahsen, posta veya e-posta ile başvuruda bulunacaklardır, Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
 3. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
 4. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 5. Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.
 6. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 7. Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
 8. İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi vb.) başvurularına kanıtlayıcı belgeleri eklemeleri zorunludur.
 9. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/D maddesine göre yapılacaktır.
 10. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Sınav Takvimi:

 • İlan Başvuru Tarihi: 16.11.2020
 • Son Başvuru Tarihi: 30.11.2020 (Mesai bitimi)
 • Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 08.12.2020
 • Giriş Sınavı Tarihi: 14.12.2020
 • Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 18.12.2020
 • Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: https://www.agri.edu.tr/
 • Başvuru Yeri: İlgili birimlere şahsen, posta veya e-posta ile başvuruda bulunulacaktır.

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

5 × two =