Afyon Kocatepe Üniversitesi 2020-2021 Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuruları

0
949

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2020-2021 Bahar Dönemi lisansüstü başvuruları başladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri 2020-2021 Bahar Dönemi yüksek lisans ve doktora başvuruları devam etmektedir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi yüksek lisans ve doktora başvuruları için Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmeleri aşağıda bulabilirsiniz:

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitim Başvuruları  Fen Bilimleri Enstitüsü için 11-26 Ocak 2021 tarihleri arasında, Sağlık Bilimleri Enstitüsü için 12-26 Ocak 2021 tarihleri arasında ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için 13 Ocak-2 Şubat 2021 tarihleri arasında Çevrimiçi / ONLINE olarak yapılmaktadır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

Başvuru Yöntemi 

 • Başvuru internet ortamında yapılacaktır. Yapılan başvurunun Enstitü tarafınca kontrol edildikten sonra ve başvuruyu yapan adayın ön kayıt başvuru sisteminde “Başvuru Durumu Linkinde”, “Başvurunuz Onaylandı” ibaresi görüldükten sonra Ön Kayıt Formlarının çıktısını sistemden Enstitü tarafından alınacak olup, kesin kayıt esnasında öğrenci tarafından imzalanacaktır.
 • Doğru ve eksiksiz başvuru için ilanın sonuna kadar okunması gerekmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsünün ilgili internet adresinde 11 Ocak 2021 Pazartesi günü aktif hale gelecektir.
 • Aşağıda sisteme yüklenmesi istenen belgeler, belirtilen dosya Formatlarında taratılarak sisteme yüklenmelidir.

Online Başvuru için Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

 1. Yeni Çekilmiş BİYOMETRİK veya VESİKALIK fotoğraf (dosya formatı “.jpg”),
 2. Lisans Diploması, Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-devlet’ten alınmış Mezuniyet belgesi, Yüksek Lisans başvurularında zorunludur (dosya formatı “.pdf”),
 3. Onaylı Lisans Transkript Belgesi, Yüksek Lisans başvurularında zorunludur (dosya formatı “.pdf”),
 4. Yüksek Lisans Diploması, Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-devlet’ten alınmış Mezuniyet belgesi, Doktora Programına Başvuranlarda bu belge zorunludur (dosya formatı “.pdf”),
 5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Son bir ay içerisinde alınmış) zorunludur (dosya formatı “.pdf”),
 6. Onaylı Yüksek Lisans Transkript Belgesi, Doktora Programına Başvuranlarda bu belge zorunludur (dosya formatı “.pdf”),
 7. Özel Şartlı Öğrenci kapsamında başvuracak adaylar, “ÖZEL ŞARTLI ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMUNU” doldurarak beraberinde özel şartlı durumu belirtir aşağıdaki belgelerden birini ekleyerek başvuru sistemine yüklemelidirler,
  a) Gaziler; gazilik belgesi, (PDF formatında)
  b) Birinci derece şehit yakınları; birinci derece şehit yakınları olduğunu belirtir belge. (PDF formatında)
  c) Engelliler; engelli öğrenci başvurusu için engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40’ından yoksun olduklarını gösterir yetkili sağlık kuruluşlarından aldıkları engelli sağlık kurulu raporu. (PDF formatında),
 8. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların başvurduğu programın puan türünden (son beş yıl içinde alınmış) ALES’ten en az 55 (Elli beş) puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer puan aldığını gösterir belge, (dosya formatı “.pdf”),
 9. Doktora programlarına başvuracak adayların, anadili dışından olmak kaydı ile son 5 yıl içerisinde alınmış ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan (Elli beş) puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan aldığını gösterir sonuç belgesi. ( (dosya formatı “.pdf”),
 10. A.K.Ü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 5: İlgili programa öğrenci kabulünde, bilimsel değerlendirme yapılacaksa programa kabul edilecek öğrenci sayısının dört katına tekabül eden sayıdaki öğrenci bilimsel değerlendirme sınavına çağrılır. Bu adayların belirlenmesinde, ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı karşılığının %50’si ile tezli yüksek lisans ve bütünleşik doktora için lisans mezuniyet notunun, doktora için ise yüksek lisans mezuniyet notunun yüzlük not sistemine göre %50’si alınarak ikisinin toplamından elde edilen puana göre, yüksekten düşüğe yapılan sıralama esas alınır. Bu sıralamada bilimsel değerlendirmeye girmeye hak kazanan adaylar kurumun web sayfasında ilan edilir.

BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ
 • Başvuru Tarihi:  11 Ocak 2021 Pazartesi – 26 Ocak 2021 Salı
 • Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazananların İlanı:  29 Ocak 2021 Cuma
 • Tezli Yüksek Lisans – Doktora Mülakat Sınavları: 02 Şubat 2021 Salı
 • Yüksek Lisans – Doktora Kesin Sonuçların İlanı: 02 Şubat 2021 Salı
 • Yüksek Lisans – Doktora Kesin Kayıt Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba – 04 Şubat 2021 Perşembe
 • Yedekler İçin Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı
 • İkinci ve Son Tur Yedek Kayıt Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe
 • Başvuru Adresi: Fen Bilimleri Enstitüsü A.N.S. Kampusü Gazlıgöl Yolu 7. Km.
  03200 AFYONKARAHİSAR
 • Telefon: Fen Bilimleri Enstitüsü 0 272 218 14 67
Not:
 • Başarı değerlendirmesi, aşağıda belirtilen puan hesaplamalarına göre en yüksek puandan en düşük puana göre yapılır.
 • Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuran adaylar için; Lisans not ortalamasının %100 alınarak elde edilen puanlara göre sıralama yapılır.
 • Tezli Yüksek Lisans programına başvuran adaylar için; ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %20’si ve mülakat puanının %30’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir.
 • ALES puanı veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı karşılığının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü İlan detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.


Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Lisansüstü tüm programlara ilişkin başvurular internet ortamında “online başvuru sistemi”
  aracılığı ile yapılacaktır. Online başvuru sistemi ve bu doğrultuda ön kayıt için başvuru, Afyon
  Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün web sitesinde 13 Ocak 2021 tarihinde
  aktif hale gelecektir.
 2. İlgili sisteme yüklenecek belgeler “PDF”, vesikalık fotoğraf “JPG” formatında olmalıdır.
  Belgeler, tarama işlemi yapılarak sisteme yüklenmelidir, fotoğraf makinası veya telefonla
  çekilerek yüklenmemelidir.
 3. “Öğrenci Alınacak Lisansüstü Programlar, Kontenjanlar ve Açıklamalar Tablosu”nda ilan
  edilen lisansüstü programlara ilişkin yapılan başvurularda, ilanın açıklama bölümünde yer alan şartları taşımayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ancak, Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunları, kendi doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilecektir.

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENECEK BELGELER

 1. Yeni çekilmiş biyometrik veya vesikalık fotoğraf. (JPG formatında)
 2. Yüksek lisans programlarına başvurular için lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına
  başvurular için lisans ve yüksek lisans diploması. (e-devlet’ten alınabilen PDF formatında
  mezuniyet belgesi geçerlidir)
 3. Ön kayıt tarihlerinde, lisans ve/veya yüksek lisans programlarının son yarıyılında olan
  öğrenciler, ilgili Dekanlığın/Müdürlüğün Öğrenci İşleri Biriminden “………. dersinden/derslerinden başarılı olması durumunda mezuniyet hakkı kazanacaktır.” yazısı
  ile müracaat edebileceklerdir; ön kayıt sistemine mezuniyet belgesi/diploma yerine bu belge
  taratılıp yüklenecektir. Ancak mezuniyet belgesini/diplomasını kesin kayıt sırasında (12
  Şubat 2021 tarihi mesai bitimine kadar) getirmeyen adayların başvurusu geçersiz
  sayılacaktır ve kayıt hakkı yedeklere geçecektir.
 4. Yüksek lisans programlarına başvurular için lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına
  başvurular için lisans ve yüksek lisans notlarını gösterir not durum belgesi (transkript). Ön
  kayıt başvuru sistemine girilen mezuniyet notu 100’lük sisteme göre girilmelidir. Mezuniyet
  notunun 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Üniversitemiz Senatosunun
  15.11.2011 tarih ve 2011/145 sayılı kararı ile kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınır.
  (Dönüşüm Tablosu Enstitü web sayfamızdaki Formlar bölümünde görülebilir).
 5. Tezli Yüksek Lisans, Doktora programlarına başvuracak adayların başvurduğu programın ilan
  metninde geçen puan türünde ALES’ten en az 55 (elli beş) puan veya GRE ya da GMAT gibi
  sınavlardan buna eşdeğer bir puan aldığını gösterir sonuç belgesi. Birden fazla puan türünden başvuru kabul eden programlarda, adayların mezun oldukları alanın puan türündeki ALES puanı dikkate alınacaktır.
 6. Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adayların anadilleri dışında
  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği
  kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM
  tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili
  bir puan aldığını gösterir sonuç belgesi.
BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ
 • Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba – 2 Şubat 2021 Salı (Online başvuru sistemi üzerinden)
 • Tezli Yüksek Lisans – Doktora – Sanatta Yeterlik Bilimsel Değerlendirme Sınavına
  Girecek Adayların İlanı: 5 Şubat 2021 Cuma
 • Tezli Yüksek Lisans – Bilimsel Değerlendirme Sınavı: 9 Şubat 2021 Salı
 • Doktora – Sanatta Yeterlik Bilimsel Değerlendirme Sınavı: 9 Şubat 2021 Salı
 • Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans – Doktora – Sanatta Yeterlik Kesin Sonuçların İlanı: 9 Şubat 2021 Salı
 • Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans – Doktora – Sanatta Yeterlik Kesin Kayıt Tarihi:
  10-11-12 Şubat 2021 Çarşamba-Perşembe-Cuma
 • Yedekler İçin Kayıt Tarihi: 16-17 Şubat 2021 Salı-Çarşamba
 • Bilimsel Değerlendirme Sınavından Başarılı Olamayan Adayların Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kayıt Tarihi: 18-19 Şubat 2021 Perşembe-Cuma
 • Adres: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, A.N.S. Kampüsü
  03200 – Afyonkarahisar /Türkiye
 • Telefon: (Sosyal Bilimler Enstitüsü) 0272 218 15 05 / 06

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü İlan detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.


Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

Başvuru Yöntemi 

 • Başvurular internet ortamında yapılacaktır. Ön Kayıt Başvuru Belgesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsünün ilgili internet adresinde 12 Ocak 2021 Salı tarihinde aktif hale gelecektir. (Dosyalar “PDF”, vesikalık fotoğraf “JPG” formatında sisteme yüklenmelidir. Belgeler, tarama işlemi yapılarak sisteme yüklenmelidir, fotoğraf makinası veya telefonla çekilerek yüklenmemelidir, aksi halde müracaatlar geçersiz kabul edilecektir. )

Online Başvuru için Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

 1. Yeni çekilmiş biyometrik veya vesikalık fotoğraf. (JPG formatında)
 2. Lisans diploması veya Yüksek Lisans diploması (Geçici Mezuniyet Belgesi ve e-devlet’ten alınabilen Mezuniyet Belgesi geçerlidir) (PDF formatında)
 3. Lisans veya Yüksek Lisans transkript belgesi. (PDF formatında)
 4. Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların başvurduğu programın puan türünden son 5 yıl içerisinde ALES’ten en az 55 (Elli beş) standart puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan aldığını gösterir sonuç belgesi. (PDF formatında) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın başarı değerlendirmelerinde ALES puanları 70 (yetmiş) olarak kabul edilir.
 5. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için adayların ilgili alanda lisans diplomasına sahip olmaları yeterlidir.
 6. Doktora programlarına başvuracak adayların, Anadili dışında olmak kaydı ile ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan aldığını gösterir sonuç belgesi. (geçerlilik süresine dikkat edilmeli) (PDF formatında)
 7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi zorunludur.(Askerlik durumu tecilli olanlar için son 1 ay içinde alınmış askerlik durum belgesi, e-devlet’ten alınabilir) (PDF formatında)
 8. Özel Şartlı Öğrenci kapsamında başvuracak adaylar, “ÖZEL ŞARTLI ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMUNU” doldurarak beraberinde özel şartlı durumu belirtir aşağıdaki belgelerden birini ekleyerek başvuru sistemine yüklemelidirler,
  1. Gaziler; gazilik belgesi, (PDF formatında)
  2. Birinci derece şehit yakınları; birinci derece şehit yakınları olduğunu belirtir belge. (PDF formatında)
  3. Engelliler; engelli öğrenci başvurusu için engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40’ından yoksun olduklarını gösterir yetkili sağlık kuruluşlarından aldıkları engelli sağlık kurulu raporu. (PDF formatında)
 9. Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvurusu durumunda Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11.maddesi hükümleri geçerlidir. İlgili programa öğrenci kabulünde, programa kabul edilecek öğrenci sayısının 4 (dört) katına tekabül eden sayıdaki öğrenci, bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata çağrılır. Bu adayların belirlenmesinde, ALES puanının %50’si ile tezli yüksek lisans için lisans mezuniyet notunun, doktora için ise yüksek lisans mezuniyet notunun yüzlük not sistemine göre %50’si alınarak ikisinin toplamından elde edilen puana göre, yüksekten düşüğe yapılan sıralama esas alınır.
  Başarı değerlendirmesi, aşağıda belirtilen puan hesaplamalarına göre en yüksek puandan en düşük puana göre yapılır.

  1. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; lisans not ortalamasının %60’ı ve mülakat puanının %40’ının toplamı 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekir.
  2. Tezli yüksek lisans programlarına başvurularda; ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’i ve mülakat puanının %30’unun toplamı, 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir.
  3. Doktora programlarına başvurularda; ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının %15’i ve mülakat puanının %20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.
BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ
 • Başvuru Tarihi:  12 OCAK 2021 – 26 OCAK 2021
 • Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans – Doktora Mülakat Sınavları:  03 ŞUBAT 2021
 • Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans – Doktora Kesin Sonuçların İlanı: 05 ŞUBAT 2021
 • Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans – Doktora Kesin Kayıt Tarihi: 09-10 ŞUBAT 2021
 • Yedekler İçin Kayıt Tarihi: 11 ŞUBAT 2021
 • Ders Kayıt (Kayıt Yenileme): 15 – 19 ŞUBAT 2021
 • Başvuru Adresi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  Ahmet Necdet SEZER Kampüsü Gazlıgöl Yolu, 03200 AFYONKARAHİSAR
 • Telefon: 0 272 218 14 85 – 14 88
 • Fax: 0 272 228 14 82

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü İlan detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.


Lisansüstü başvurusu ile alakalı görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

Güncellenen 2020-2021 Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanlarının tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

two × 2 =