Afyon İli Bolvadin Belediyesi Memur Alım İlanı

0
192

Afyon-Bolvadin Belediyesi memur alımı ile alakalı Resmi Gazete’de ilan yayımladı

Bolvadin Belediyesi, en az lise mezunu 1 Tekniker ve 2 Teknisyen alınacağını belirten ilanı 8 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.
Afyonkarahisar İli Bolvadin Belediye Başkanlığından: İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bolvadin Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.”

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Bolvadin Belediyesinin boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1 – BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
 • a. Türk vatandaşı olmak.
 • b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • f. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2 – BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • a. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP93- KPSSP94 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • c. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru için İstenilen Belgeler

Başvuru sırasında; İş Talep Formu Kurumumuzdan veya www.bolvadinbelediyesi.com internet adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 1. Nüfus cüzdanının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 4. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 7. 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.),
 Başvuru Yeri , Şekli ve Tarihi:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
 • Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 10/11/2020 – 13/11/2020 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:30-12:30 / 13:30-17:30) müracaatlarını yapabileceklerdir. Adaylar başvuru belgelerini:
 • Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne (Yenice Mah. Prf. Dr. Necmettin ERBAKAN Cad. No: 68 Bolvadin/Afyonkarahisar) gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 • Elektronik ortamda, Belediyemiz [email protected] e-mail adresine gönderilebilecektir.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır
Resmi Gazete ilanı üzerinden detaylara ulaşmak için tıklayınız
Diğer memur alım ilanlarına buradan ulaşabilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

2 × five =