Adana İli Karataş Belediyesi Memur Alım İlanı

0
246

Adana-Karataş Belediyesi memur alımı ile alakalı Resmi Gazete’de ilan yayımladı

Karataş Belediyesi, en az lisans mezunu 1 Muhasebeci ve 1 Antrenör olarak 2 memur alınacağını belirten ilanı 6 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.
Adana İli Karataş Belediye Başkanlığından: İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Karataş Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1 – BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
 • a) Türk vatandaşı olmak,
 • b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2 – BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, lisans KPSSP3 2020 sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Başvuru için İstenilen Belgeler

Başvuru sırasında; Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.karatas.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.),
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e- devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 7. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 8. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 Başvuru Yeri , Şekli ve Tarihi:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
 • a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 09.11.2020 ile 13.11.2020 tarihleri arasında saat 16.30’a kadar (mesai günlerinde saat 09.30-16.30 arasında) Yeni Mahalle Atatürk Caddesi Karataş Belediyesi No: 42’de bulunan Belediyemiz Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatlarını yapabileceklerdir.
 • b) Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.
 • c) Elektronik ortamda, Belediyemiz www.karatas.bel.tr internet adresine gönderilebilecektir.
 • d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır..
Resmi Gazete ilanı üzerinden detaylara ulaşmak için tıklayınız
Diğer memur alım ilanlarına buradan ulaşabilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

4 × 3 =