Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2020-2021 Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuruları

0
1709

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2020-2021 Bahar Dönemi yüksek lisans ve doktora başvuruları başladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri 2020-2021 Bahar Dönemi yüksek lisans ve doktora başvuruları devam etmektedir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yüksek lisans ve doktora başvuruları için Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmeleri aşağıda bulabilirsiniz:
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitim Başvuruları Sağlık Bilimleri Enstitüsü için 3-15 Şubat 2021 tarihleri arasında ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için 26 Ocak- 2 Şubat 2021 tarihleri arasında Çevrimiçi / ONLINE olarak yapılmaktadır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

Online başvuruda dikkat edilmesi gerekenler:

 • Lisansüstü programlara başvuru Enstitümüz web sayfasından ONLINE yapılacaktır.
 • Mülakatlar Sınavları Anabilim Dalının talebi doğrultusunda online veya yüz yüze yapılacaktır. (Kontenjanların yer aldığı tabloda mülakat sınav şekli belirtilmektedir.)
 • Adaylar sadece tek Anabilim Dalına/Bilim Dalına müracaat edebilirler. Başvuru yapan adaylar, başvurularına ONAY verdikten sonra Ana Bilim Dalı değişikliği yapamazlar.
 • Ön kayıt işlemlerinde Enstitüye şahsen başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Online başvuru işlemlerinde istenen bilgi ve belgeler adayın beyanı olacağından girilen bilgiler kaydedildikten sonra değiştirilemez.
 • Başvuru yaptığı programın kabul koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar ilgili programa kesin kayıt yaptırmış olsalar dahi kayıtları iptal edilir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüyle ilişikleri kesilir.
 • Birden fazla lisansüstü programa aynı anda kayıt yaptırılamaz. Birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırdığı tespit edilen öğrencinin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüyle ilişiği kesilir. (Tezsiz yüksek lisans programları bu kapsamda değildir.)
 • Başvuru yapacak adaylar, online başvuru formunda beyan etmiş olduğu bilgilerin tam, eksiksiz ve doğru olduğunu, bu bilgilere dayalı tüm yasal sorumluluğun şahsına ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

TEZLİ /TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

 1. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların ilgili anabilim dalının istediği ALES puan türünden en az 60 puan olması gerekmektedir.
 2. Doktora programlarına Tezli Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ilgili anabilim dalının istediği ALES puan türünden en az 65 puan, Lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES puan türünden en az 80 puan almış olmaları gerekir. Bu puanların GMAT eşdeğerlikleri de kabul edilmektedir.
 3. Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve Konservatuarın Enstitülerdeki Anabilim/Anasanat Dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. ALES puanı sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
 4. Doktora programlarına; tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, Lisans derecesiylebaşvuran adaylarında lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması gerekmektedir.
 5. Doktora programlarına başvuracak adayların ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olması gerekir. Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
 6. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Başvuran adayların değerlendirilmesi lisans not ortalamasına göre yapılacaktır. Tezsiz Yüksek Lisans programlarının açılabilmesi için ilgili programa en az 20 öğrencinin kayıt yaptırması gerekmektedir. Belirtilen sayıda öğrencinin kayıt yaptırmaması halinde ilgili program açılmayabilir. Programın öğrenim ücreti 6000₺’dir ve iki eşit taksit halinde Ziraat Bankası “TR88 0001 0002 1437 9742 8650 25” IBAN hesabına yatırılmaktadır.
 7. Yükseköğrenimlerini yurtdışında yapan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ONLİNE BAŞVURUDA TARATILACAK BELGELER

 • Sisteme evrak yüklemesi yapılmamakta olup, sistem tarafından YÖK ve ÖSYM’den gerekli veriler çekilmektedir.
 • Transkript belgesi (YÖKSİS seçeneğini kullanmayan ve Transkriptlerinde 4’lük sisteme göre not ortalaması bulunan adaylar YÖK not dönüşüm tablosunu kullanarak 4’lük sistemdeki notlarının 100’lük sisteme dönüştürülmüş halini sisteme gireceklerdir. Transkriptlerinde sadece 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunan adaylar ise mevcut not ortalamalarını sisteme gireceklerdir.)
 • Yabancı Dil Belgesi (Doktora programları için YDS, E-YDS, ÜDS, YÖKDİL, KPDS belgelerinin dışında ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen belgelerin pdf, jpg, png, jpeg, gıf formatları).
ÖNEMLİ TARİHLER
 • Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihleri : 26 Ocak 2021 Saat 07:00 – 02 Şubat 2021 Saat 24:00
 • Mülakata Girecek Adayların İlanı : 05 Şubat 2021
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Mülakat Sınav Tarihi : 08 Şubat 2021 (Online Mülakat Sınavları) – 09 Şubat 2021 (Yüz Yüze Mülakat Sınavları)
 • Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Sonuçların İlan Tarihi : 12 Şubat 2021
 • Tezli /Tezsiz Yüksek Lisans / Doktora Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:
 • Asıl Adaylar : 15-16 Şubat 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Enstitümüzde kayıt yapılacaktır.
 • Yedek Adaylar : 18 Şubat 2021 tarihinde mesai saatleri içinde Enstitümüzde kayıt yapılacaktır.
 • Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Yerlerine yedek listeden sınavı kazanan adayların kayıtları yapılır.
 • Yazışma Adresi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Merkez Yerleşkesi / NİĞDE İletişim: 0388 225 24 02- 225 27 92
Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü İlan detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Niğde Ömer Halisdemir Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalı Hareket ve Antrenman Bilimleri Bilim Dalı’na alım yapılacaktır.

BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE

 1. Lisansüstü programlara başvuru Enstitümüz web sayfasından ONLINE yapılacaktır.
 2. Mülakat Sınavları Anabilim Dalının kararı doğrultusunda YÜZ YÜZE yapılacaktır.
 3. Ön kayıt işlemlerinde Enstitüye şahsen başvuru kabul edilmeyecektir.
 4. Online başvuru işlemlerinde istenen bilgi ve belgeler adayın beyanı olacağından girilen bilgiler kaydedildikten sonra değiştirilemez.
 5. Başvuru yaptığı programın kabul koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar ilgili programa kesin kayıt yaptırmış olsalar dahi kayıtları iptal edilir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüyle ilişikleri kesilir.
 6. Online başvuru yapan adaylar başvurularını kesinleştirdikten sonra sistem üzerinden “Online Başvuru Formu” çıktısını alacaklar ve mülakata bu form ile geleceklerdir.
 7. Başvuru yapacak adaylar, online başvuru formunda beyan etmiş olduğu bilgilerin tam, eksiksiz ve doğru olduğunu, bu bilgilere dayalı tüm yasal sorumluluğun şahsına ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

 1. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların istenen ALES puan türünden en az 60 puan olması gerekmektedir.
 2. Doktora programlarına Tezli Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ALES puan türünden en az 65 puan, Lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES puan türünden en az 80 puan almış olmaları gerekir. Bu puanların GMAT eşdeğerlikleri de kabul edilmektedir.
 3. ALES puanı sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
 4. Doktora programlarına; tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, Lisans derecesiyle başvuran adaylarında lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması gerekmektedir.
 5. Doktora programlarına başvuracak adayların ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olması gerekir. Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
 6. Yükseköğrenimlerini yurtdışında yapan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ONLİNE BAŞVURUDA TARATILACAK BELGELER

 • Sisteme evrak yüklemesi yapılmamakta olup, sistem tarafından YÖK ve ÖSYM’den gerekli veriler çekilmektedir.
 • Transkript belgesi (YÖKSİS seçeneğini kullanmayan ve Transkriptlerinde 4’lük sisteme göre not ortalaması bulunan adaylar YÖK not dönüşüm tablosunu kullanarak 4’lük sistemdeki notlarının 100’lük sisteme dönüştürülmüş halini sisteme gireceklerdir. Transkriptlerinde sadece 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunan adaylar ise mevcut not ortalamalarını sisteme gireceklerdir.)
 • Yabancı Dil Belgesi (Doktora programları için YDS, E-YDS, ÜDS, YÖKDİL, KPDS belgelerinin dışında ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen belgelerin pdf, jpg, png, jpeg, gıf formatları).

ÖNEMLİ TARİHLER

 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihleri : 03 ŞUBAT – 15 ŞUBAT 2021
 • Tezli Yüksek Lisans / Doktora Mülakata Girecek Adayların İlanı :18 ŞUBAT 2021
 • Tezli Yüksek Lisans Mülakat Sınav Tarihi ve Saati:19 ŞUBAT CUMA 2021 – Saat 09:30
 • Doktora Mülakat Sınav Tarihi ve Saati : 19 ŞUBAT CUMA 2021 – Saat 14:00
 • Tezli Yüksek Lisans/Doktora Mülakat Sınav Yeri: Spor Bilimleri Fakültesi Bor –NİĞDE (İletişim:0 388 313 00 12 -13)
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Sonuçların İlan Tarihi: 23 ŞUBAT 2021
 • Tezli Yüksek Lisans / Doktora Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:
 • Asıl Adaylar: 24 ŞUBAT 2021 – 03 MART 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Enstitümüzde kayıt yapılacaktır.
 • Yedek Adaylar: 04 – 05 MART 2021 tarihinde mesai saatleri içinde Enstitümüzde kayıt yapılacaktır.
 • Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Yerlerine yedek listeden sınavı kazanan adayların kayıtları yapılır.
 • Yazışma Adresi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Merkez Yerleşkesi / NİĞDE İletişim: 0388 225 60 89-91
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü İlan detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Lisansüstü başvurusu ile alakalı görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.
Güncellenen 2020-2021 Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanlarının tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

fourteen − six =