Ege Üniversitesi 2020-2021 Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuruları

0
971

Üniversitenin Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri Enstitüleri 2020-2021 Bahar Dönemi yüksek lisans ve doktora başvuruları başladı.

Ege Üniversitesi yüksek lisans ve doktora başvuruları için Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmeleri aşağıda bulabilirsiniz:

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

Öğrenci Başvuru Sistemi

 • Tüm Lisansüstü Programlarımız için başvurular 22 Şubat – 05 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ :  (Başvuru Sayfası 22.02.2021 tarihinde saat 09:00‘dan itibaren aktif olacaktır.)
 • Başvuru aşamasında karşılaşılan sorunlar için [email protected] adresine mail atınız.
 • BAŞVURULARIMIZ ONLİNE YAPILMAKTADIR. ENSTİTÜMÜZE ELDEN YA DA POSTA YOLU İLE EVRAK TESLİM KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Başvuru Açıklamaları

 • Başvuru Tarihleri : 22 Şubat  – 05 Mart 2021
 • Türkçe sınavı : 17 Şubat 2021 Saat:10:00 (Yabancı Uyruklular için)
 • Önemli Not: Başvuru sırasında yabancı uyruklu adayların Türkçe Yeterlilik belgesine sahip olmaları ya da Lisans ya da yüksek lisans eğitimini Türkçe dilde yaptığını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.
 • Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı  : 19 Şubat 2021
Mülakat ve/veya Yazılı Bilimsel Değerlendirme
 • Doktora :08 Mart 2021 Pazartesi (Mülakatlar online yapılacaktır. Anabilim Dalı başvuru linki için mülakat öncesinde sizinle iletişime geçecektir. )
 • Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans : 09 Mart 2021 Salı (Mülakatlar online yapılacaktır.Anabilim Dalı başvuru linki için mülakat öncesinde sizinle iletişime geçecektir.)
 • 12 Mart ve sonrasında adaylar başvuru yaptıkları sayfadan mülakat sonuçlarını (kazandı / kazanamadı / yedek olarak) görebileceklerdir.
 • Kesin Kayıt : 16-17 Mart 2021
 • Yedek Kayıt : 19 Mart 2021

ADAYLARIN BAŞVURULARDA DİKKAT ETMELERİ GEREKLİ HUSUSLAR

 • Tüm başvuru işlemleri online olarak gerçekleştirilecektir.
 • Lisansüstü programlara başvuru aşamasında kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adaylardan diploma veya mezuniyet belgesine sahip olma koşulu aranmayacaktır.
 • Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının öğrenim gördükleri kurumlardan aldıkları transkriptte 100’lük sistemde not ortalaması belirtilmemiş ise;
  • a) Adayın mezuniyet dönemine ait olmak şartıyla ilgili kurum tarafından onaylı bir 100’lük sistem dönüşüm çizelgesi kabul edilmektedir.
  • b) Transkriptte farklı sistemlere göre verilmiş notların 100’lük sisteme göre tarif aralığı olması durumunda, aralığın alt sınırı başlangıç değeri kabul edilerek 100’lük sisteme dönüştürülmektedir.
  • c) Yukarıda belirtilen belgelerin bulunmaması halinde, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” çizelgesi kullanılmaktadır.
  • d) Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının 20’lik ve 5’lik sistemdeki mezuniyet notları için Ege Üniversitesi not dönüşüm tablosu kullanılmaktadır.
 •  ALES sonuçları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl, YDS, e-YDS, YÖKDİL sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli kabul edilir.
 • Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet Sınavı sonuçları 3 yıl süreyle geçerlidir.
  • Doktora başvurularında Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yaptığı  Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet Sınavı geçersizdir. Başvuru yapıp mülakata girmiş dahi olsanız başvurunuz geçersiz sayılır.
 • Adaylar aynı anda 1 tek disiplinli lisansüstü program, 1 çok disiplinli lisansüstü program ve bir de Tezsiz yüksek lisans programına  başvuru yapabilir.
 • Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER) den en az “C” (Türkçesi Yeterli) düzeyde puanı olan adaylar veya Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkçe dilde yaptığını gösterir belgesi olan adaylar  veya EÜ Türk Dünyası Araştırma Enstitü Türkçe Sınavından en az 70 puanı olan adaylar başvuru yapabilir.
  • 2020-2021 bahar dönemi başvurusunda Türkçe belgesi olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır. TÖMER belgesi vaya Lisans ya da yüksek lisans eğitimini Türkçe dilde yaptığını gösterir belgesi olmayan adayların başvuru öncesinde EÜ Türk Dünyası Araştırma Enstitü Türkçe Sınavına girmiş ve yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.
Başvuru İşlemleri Şartları
 • Lisansüstü programlara başvuru ve kayıt kabul işlemlerinde E.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu hükümlerde yer almayan durumlarda Yüksek Öğretim Kurulu   Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve kararları, E.Ü. Senatosu kararları ve Enstitümüz Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
 • Adayların bilgilerinin eksiksiz ve doğru girilmesinden adayların kendileri sorumluluğunda olduğundan gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge yükleyenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlem uygulanır.

Önemli Bilgiler

 • Yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat puanı yüksek lisans programları için 50’nin altında, doktora programları için 60’ın altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve adaylar başarısız sayılır. Yazılı bilimsel değerlendirme sonuçlarını ilgili anabilim dalı adaya duyurmakla yükümlüdür.
 • Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.
Fen Bilimleri Enstitüsü için geçerli Lisansüstü İlan detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

Başvuru İşlemleri

 • Başvurular online olarak yapılacaktır. Resimli anlatımlı başvuru sürecini buradan inceleyebilirsiniz.
 •  http://adayogrenci.ege.edu.tr   adresinden
 • Sisteme giriş yaptıktan sonra hangi belgelerin  yükleneceği, hangi belgelerin  e-devlet üzerinden çekileceği  başvuru sistemi tarafından adım adım yönlendirilecektir.  Sisteme yüklenmesi ve/veya çekilmesi gereken  belgelerin eksik veya hatalı olması durumunda başvuru süreci devam etmeyecek ve başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
 • Başvuru işlemi en son aşamada (8.maddeye gelindiğinde):
  • 1-“kaydı tamamla butonuna”  basıldığında kayıt işleminin adaya düşen bölümü tamamlanmış olacaktır.
  • 2-Sonraki aşama ise Enstitümüz tarafından başvuru kontrolüdür. Kontrolde hata ve/veya eksik bilge olması halinde ise adaya e-posta ile bilgi gönderilecektir.
  • 3-E-posta ile gelen bilgide hata olduğu bildiriliyor ise kayıt süresi içinde başvurunun aday tarafından revize edilmesi gerekecektir.
  • 4-E-posta ile gelen bilgide başvuru işlemi  tamamlandı bilgisi gelmesi halinde ise başvuru  işlemi başarıyla tamamlandı demektir.

Adayların Başvuruda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

 1. Tüm başvuru işlemleri online olarak gerçekleştirilecektir.
 2. Yurt dışındaki kurumlardan mezun olan adayların, Yurt dışında öğrenim gördüğü kurumun tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurumundan alınan tanınma belgesini başvuru esnasında online başvuru sistemine yüklenmesi gerekir. Tanınma belgesi olamayan aday başvuru yapamaz.
 3. Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının öğrenim gördükleri kurumlardan aldıkları transkriptte 100’lük sistemde not ortalaması belirtilmemiş ise;
  1. a) Adayın mezuniyet dönemine ait olmak şartıyla ilgili kurum tarafından onaylı bir 100’lük sistem dönüşüm çizelgesi kabul edilir.
  2. b) Transkriptte farklı sistemlere göre verilmiş notların 100’lük sisteme göre tarif aralığı olması durumunda, aralığın alt sınırı başlangıç değeri kabul edilerek 100’lük sisteme dönüştürülür.
  3. c) Yukarıda belirtilen belgelerin bulunmaması halinde, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” çizelgesi kullanılır.
  4. d) Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının 20’lik ve 5’lik sistemdeki mezuniyet notları için Ege Üniversitesi not dönüşüm tablosu kullanılır.
 4. ALES sonuçları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.
 5. YDS, e-YDS, YÖKDİL sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.
 6. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet Sınavı sonuçları 3 yıl süreyle geçerlidir.
 7. Adaylar aynı anda 1 tek disiplinli lisansüstü program, 1 çok disiplinli lisansüstü program ve bir de Tezsiz yüksek lisans programına başvuru yapabilir.
Başvuru İşlemleri Şartları
 1. Lisansüstü programlara başvuru ve kayıt kabul işlemlerinde E.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu hükümlerde yer almayan durumlarda Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve kararları, E.Ü. Senatosu kararları ve Enstitümüz Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
 2. Adayların bilgilerinin eksiksiz ve doğru girilmesinden adayların kendileri sorumluluğunda olduğundan gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge yükleyenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlem uygulanır.
 3. Posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.
Önemli Bilgiler:
 • Yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat puanı yüksek lisans programları için 50’nin altında, doktora programları için 60’ın altında olan adaylariçin yerleştirme puanı hesaplanmaz ve adaylar başarısız sayılır. Yazılı bilimsel değerlendirme sonuçlarını ilgili anabilim dalı adaya duyurmakla yükümlüdür.
 • Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan ve/veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

ÖN KAYIT BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

Ön kayıt başvuruları aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Başvuru için tıklayınız. linkinden online olarak yapılacaktır.
 • Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları : 22.02.2021 – 05.03.2021
 • Tezli Yüksek Lisans Başvuruları  : 22.02.2021 – 05.03.2021
 • Doktora Başvuruları : 22.02.2021 – 05.03.2021
 • Yatay Geçiş Başvuruları  : 16 .02. 2021 – 18.02.2021
Sosyal Bilimler Enstitüsü için geçerli Lisansüstü İlan detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

BAŞVURU

 1. Başvurular online olarak yapılacaktır. Resimli anlatımlı başvuru sürecini buradan inceleyebilirsiniz.
 2. Başvuru sırasında sorunla karşılaşan adaylar [email protected] adresinden iletişime geçebilirler.

Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

 • Başvuru ekranında ilk kayıt yapıldıktan sonra mail adresine gelen onay maili onaylanmalıdır.
 • Ön kayıt başvurusu kaydedildikten sonra “onaya gönder” linkine basıldıktan sonra tamamlanacak, aksi halde ilgili enstitüye incelenmek üzere düşmeyecektir.
 • Başvuru, enstitü personeli tarafından incelenecek ve başvuru sahibinin formda belirttiği mail adresine “onaylandı, düzeltme istendi veya reddedildi” şeklinde bir ibare gelecektir. Başvurusu onaylanan aday mülakata girmeye hak kazanacaktır.
 • Yabancı Dil Sınavı: Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından 19 Şubat 2021 tarihinde yapılacaktır.
 • Türkçe Dil Sınavı:  17 Şubat 2021 Saat : 10:00 ‘da (Yabancı Uyruklu Adaylar için) Sınava girecek adayların Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ile iletişime geçmesi gerekmektedir.
 • TUS(Tıpta Uzmanlık Sınavı) yalnızca Mültidisipliner ve Temel Tıp Bilimlerinin doktora programlarına başvurularında ALES için geçerlidir.
 • TIPDİL yalnızca Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi bölümlerinin başvurularında geçerlidir.
 • Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 16. maddesinin (1). Fıkrası gereği doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veterinerlik hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının lisansüstü programlara başvurularında, Uzmanlık Belgesi’ni beyan etmesi durumunda ALES şartı aranmayacak olup ALES puanı yüksek lisans programlarına başvuru için 60 puan, doktora programlarına başvuru için 65 puan olarak kabul edilecektir.

Önemli Tarihler

 • Tezli Yüksek Lisans Yazılı Sınav ve/veya Mülakat Tarihi: 08 Mart 2021 Saat 10:00 (Online yapılacaktır)
 • Doktora Yazılı Sınav ve/veya Mülakat Tarihi: 09 Mart 2021 Saat:  10:00  (Online yapılacaktır)
 • Tezsiz Yüksek Lisans Yazılı Sınav ve/veya Mülakat Tarihi: 10 Mart 2021 Saat 10:00 (Online yapılacaktır)
 • Enstitü Anabilim Dalları için Tezli Yüksek Lisans Yazılı Sınav ve/veya Mülakat Tarihi: 10 Mart 2021 Saat:10:00 (Online yapılacaktır)
 • Enstitü Anabilim Dalları için Doktora Yazılı Sınav ve/veya Mülakat Tarihi: 11 Mart 2021 Saat:10:00 (Online yapılacaktır)
 • ASİL KAYIT:  16-17 MART 2021
 • YEDEK KESİN KAYIT TARİHİ: 19 MART 2021
Sağlık Bilimler Enstitüsü için geçerli Lisansüstü İlan detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

BAŞVURU

 1. Başvurular online olarak yapılacaktır. Resimli anlatımlı başvuru sürecini buradan inceleyebilirsiniz.
BAŞVURU YAPILIRKEN;
 • http://adayogrenci.ege.edu.tr   adresinden
 • Sisteme giriş yaptıktan sonra hangi belgelerin  yükleneceği, hangi belgelerin  e-devlet üzerinden çekileceği  başvuru sistemi tarafından adım adım yönlendirilecektir.
 • Sisteme yüklenmesi ve/veya çekilmesi gereken  belgelerin eksik veya hatalı olması durumunda başvuru süreci devam etmeyecek ve başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
 • Başvuru işlemi en son aşamada (8.maddeye gelindiğinde):
  • 1-“kaydı tamamla butonuna”  basıldığında kayıt işleminin adaya düşen bölümü tamamlanmış olacaktır.
  • 2-Sonraki aşama ise Enstitümüz tarafından başvuru kontrolüdür. Kontrolde hata ve/veya eksik bilge olması halinde ise adaya e-posta ile bilgi gönderilecektir.
  • 3-E-posta ile gelen bilgide hata olduğu bildiriliyor ise kayıt süresi içinde başvurunun aday tarafından revize edilmesi gerekecektir.
  • 4-E-posta ile gelen bilgide başvuru işlemi  tamamlandı bilgisi gelmesi halinde ise başvuru  işlemi başarıyla tamamlandı demektir.

ADAYLARIN BAŞVURUDA DİKKAT ETMESİ GEREKLİ OLAN HUSUSLAR

 1. Tüm başvuru işlemleri online olarak gerçekleştirilecektir.
 2. Lisansüstü programlara başvuru aşamasında kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adaylardan diploma veya mezuniyet belgesine sahip olma koşulu aranmayacaktır.
 3. Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının öğrenim gördükleri kurumlardan aldıkları transkriptte 100’lük sistemde not ortalaması belirtilmemiş ise;
  1. a) Adayın mezuniyet dönemine ait olmak şartıyla ilgili kurum tarafından onaylı bir 100’lük sistem dönüşüm çizelgesi kabul edilir.
  2. b) Transkriptte farklı sistemlere göre verilmiş notların 100’lük sisteme göre tarif aralığı olması durumunda, aralığın alt sınırı başlangıç değeri kabul edilerek 100’lük sisteme dönüştürülür.
  3. c) Yukarıda belirtilen belgelerin bulunmaması halinde, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” çizelgesi kullanılır.
  4. d) Lisansüstü programlara başvuruda bulunan lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının 20’lik ve 5’lik sistemdeki mezuniyet notları için Ege Üniversitesi not dönüşüm tablosu kullanılır.
 4.  ALES sonuçları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.
 5. YDS, e-YDS, YÖKDİL sınav sonuçları yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.
 6. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet Sınavı sonuçları 3 yıl süreyle geçerlidir.
 7. Doktora başvurularında Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yaptığı  Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet Sınavı geçersizdir. Başvuru yapıp mülakata girmiş dahi olsanız başvurunuz geçersiz sayılır.
 8. Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER) den en az “C” (Türkçesi Yeterli) düzeyde puanı olan adaylar veya Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkçe dilde yaptığını gösterir belgesi olan adaylar  veya EÜ Türk Dünyası Araştırma Enstitü Türkçe Sınavından en az 70 puanı olan adaylar başvuru yapabilir.
 9. 2020-2021 bahar dönemi başvurusunda Türkçe belgesi olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır. TÖMER belgesi vaya Lisans ya da yüksek lisans eğitimini Türkçe dilde yaptığını gösterir belgesi olmayan adayların başvuru öncesinde EÜ Türk Dünyası Araştırma Enstitü Türkçe Sınavına girmiş ve yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.
Başvuru İşlemleri Şartları
 1. Lisansüstü programlara başvuru ve kayıt kabul işlemlerinde E.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu hükümlerde yer almayan durumlarda Yüksek Öğretim Kurulu   Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve kararları, E.Ü. Senatosu kararları ve Enstitümüz Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
 2. Adayların bilgilerinin eksiksiz ve doğru girilmesinden adayların kendileri sorumluluğunda olduğundan gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge yükleyenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlem uygulanır.

BAŞVURU TARİHLERİ

 • Yüksek Lisans / Doktora Programları: 22 Şubat – 05 Mart 2021
 • Yatay Geçiş Tarihleri : 15 Şubat – 17 Şubat 2021
 • Türkçe sınavı : 17 Şubat 2021   Saat:10:00   (Yabancı Uyruklular için)  Sınava girecek adayların Türk Dünyası Araştırma Enstitüsüyle iletişime geçmeleri gerekir.
 • Önemli Not: Başvuru sırasında yabancı uyruklu adayların Türkçe Yeterlilik belgesine sahip olmaları ya da Lisans ya da yüksek lisans eğitimini Türkçe dilde yaptığını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.
 • Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: 19 Şubat 2021 (Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun yüksek lisansa başvuran adaylar için yapacağı yeterlilik sınavı başvuru ile ilgili yapılması gerekenler Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında yayınlanmıştır.
Eğitim Bilimler Enstitüsü için geçerli Lisansüstü İlan detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
Lisansüstü başvurusu ile alakalı görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

18 + 2 =