Aynı Anda İki Doktora Programına Kayıt Yapılır mı?

0
2814

Doktora Nedir? Doktoraya Nasıl Başvurulur? Aynı anda iki Doktora programına kayıt yaptırabilir miyim?

Akademik kariyer yapmak isteyen adayların lisans programlarından mezun olduktan sonra kariyer hedeflerini gerçekleştirmek için lisansüstü eğitimi almaları gereklidir. Akademisyen olma sürecinin ikinci aşaması olan doktora sürecini tüm yönleriyle bu yazımızda inceledik.

Doktora nedir?

Doktora programı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Üçüncü Bölüm Doktora programı başlığında Madde 15’de belirtildiği gibi; “Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.” ifadesi ile yer almaktadır.
Doktora yapabilmek için yüksek lisans eğitimini ya da lisans eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekir. Normal şartlarda akademik kariyer aşamalarında doktora programına kaydolmak için yüksek lisans mezunu olmanız gerektiğini düşünebilirsiniz ancak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği lisans programlarından da mezun olan adayların belirtilen şartları sağladığında başvuru yapabileceğini iletmektedir.

Doktora Süreci Nasıldır?

Doktora programına kaydolacak öğrenciler için Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde iletilen esaslarda eğitim süreci, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuruyorsanız toplam yirmi bir (21) krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Ayrıca doktora programlarında enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Doktora programına kaydolacak öğrenciler için YÖK Başkanlığı tarafından belirlenen kurallar özetlenmiş hali ile aşağıda iletilmiştir:

 1. Adayların tezli yüksek lisans diplomalarına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türüne uygun en az 55 puana sahip olmaları gerekir.
 2. Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarı yıl (en az 5 yıl ) süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığının belirlediği esaslara uygun bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmalıdır. ALES puanı yine en az 55 olmalıdır.
 3. Adaylar yukarıda belirttiğimiz gibi lisans derecesiyle doktora programına başvuracaklarsa mezuniyet ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvuracakları programa uygun puan türünde en az 80 puan almaları gerekir. Yine üniversite senatolarınca yapılabilecek ALES puanı dışında yazılı bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonu ile yüksek lisans derecesi de olanlar için yüksek lisans not ortalaması değerlendirmeye alınabilir. Bu değerlendirmeler için şartlar üniversite senatolarına aittir.
 4. Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
 5. Özellikle ALES puanı değerlendirmeye alınırken belirlenen ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato tarafından belirlenmektedir. Yükseköğretim kurumu kararı ile yalnız ALES puanı ile de alım yapılabilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir.
 6. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki ana bilim ve ana sanat dallarına doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak üniversite senatosunun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senato tarafından belirlenir.
 7. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir.
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunlarının Doktora programına başvuru süreci
 1. Son olarak tıp fakültesi mezunlarının Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekmektedir.
 2. Ayrıca tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir.
 3. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir.
 4. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Aynı anda iki doktora programına kayıt yapılabilir mi?

Doktora programına katılmak isteyen veya doktora eğitimine devam eden birçok aday aynı anda iki doktora programına kayıt yapılıp yapılamayacağı konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 20 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde Diğer Hükümler başlığında “ Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. “ibaresi bulunmaktadır. Buna istinaden;

 • Aynı anda iki doktora programına kaydolamazsınız.
 • Bir doktora programı devam ederken Tezli yüksek lisans programına başvuramazsınız.
 • Doktora devam ederken Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilirsiniz.

Konuyla alakalı görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

nineteen − thirteen =